Centralne odpylacze workowe

Modułowe odpylacze workowe typu ODP i JET, znajdują swoje zastosowanie niemalże w każdej gałęzi przemysłu, w którym istnieje problem z zanieczyszczonym powietrzem. Odpylacze z serii EKO-FILTR przystosowane są zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym.

Odpylacz z serii EKO-FILTR dostępne są również w wersji zgodnej z ATEX

Znak strefy EX

ODPYLACZ TYPU ODP

Odpylacz z serii EKO-FILTR jest wielofunkcyjnym urządzeniem o modułowej konstrukcji. W zależności od zastosowanej konfiguracji, m. in. sposobu oczyszczania worków filtracyjnych oraz opróżniania z odpadów, odpylacz można stosować dla małych, średnich i dużych instalacji odpylających.
Odpylacz z serii EKO-FILTR przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Odpylacz filtracyjny z serii EKO-FILTR, typ ODP

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu ODP* jest wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX.

Jednostka filtracyjna (moduł) może występować w dwóch szerokościach, tj.:

 • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360);
 • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz EKO-FILTR serii ODP* może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:

 1. ODP-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
 2. ODP-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla celkowego zaworu obrotowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę),
 3. ODP-TSO – komora brudnego powietrza z zamontowanym przenośnikiem ślimakowym (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączony przenośnik ślimakowy, zakończony otworem dla celkowego zaworu obrotowego).

Odpylacz z serii EKO-FILTR serii ODP* może być wyposażony w różny sposób oczyszczania tkaniny filtracyjnej:

 • MW – poprzez mechanizm wstrząsowy – oczyszczanie filtrów tylko w czasie przerw w pracy odpylacza,
 • WR – poprzez wentylator regeneracyjny – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza,
 • MWZ – poprzez przedmuch wsteczny połączony z mechanizmem wstrząsowym – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza.

ODPYLACZ TYPU JET

Odpylacz z serii EKO-FILTR jest wielofunkcyjnym urządzeniem o modułowej konstrukcji. W zależności od zastosowanej konfiguracji, m. in. sposobu oczyszczania worków filtracyjnych oraz opróżniania z odpadów, odpylacz można stosować dla małych, średnich i dużych instalacji odpylających.
Odpylacz z serii EKO-FILTR przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Odpylacz filtracyjny z serii EKO-FILTR, typ JET

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET* jest wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX.

Jednostka filtracyjna (moduł) może występować w dwóch szerokościach, tj.:

 • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360);
 • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET* może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:

 1. JET-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
 2. JET-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla celkowego zaworu obrotowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę),
 3. JET-TSO – komora brudnego powietrza z zamontowanym przenośnikiem ślimakowym (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączony przenośnik ślimakowy, zakończony otworem dla celkowego zaworu obrotowego).

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET* wyposażony jest w system pulsacyjny. który służy do oczyszczania tkaniny filtracyjnej:

Oczyszczanie rękawów filtracyjnych odbywa się poprzez strzały sprężonym powietrzem do worków, które może być załączane podczas normalnej pracy odpylacza. Wymagane jest jednak doczyszczanie worków filtracyjnych podczas tak zwanego czyszczenia końcowego, które odbywa się po wyłączeniu wentylatorów odciągowych. Zalecane jest, aby takie doczyszczanie odbywało się podczas regulaminowych przerw, minimum raz na dobę.