Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych jest Filtrowent International Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Boruja Nowa 131A, zwany dalej „Administratorem” lub „Filtrowent”.

Zbierane dane i cel przetwarzania

Filtrowent, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych, podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Wasze dane osobowe w następujących celach:

 • odpowiadania na zapytania ofertowe, przedstawiania ofert naszych usług i produktów zgodnie z Państwa potrzebami i zapytaniami,
 • zawierania i realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostawy towaru, produkcji i montażu naszych instalacji, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przez Filtrowent przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw firmy Filtrowent zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Okres przetwarzania danych

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Was z firmą Filtrowent umowy, w związku z którą Wasze dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Was z Filtrowent umowy. Natomiast Wasze dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Prawa Użytkownika

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Filtrowent potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
 • sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
 • do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliliście firmie Filtrowent,
 • żądania usunięcia danych osobowych o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem („prawo do bycia zapomnianym”),
 • żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Filtrowent oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień,

Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Firma Filtrowent zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Filtrowent i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Filtrowent. Wszelkie dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych

Filtrowent może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Filtrowent ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Filtrowent zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Filtrowent w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Filtrowent może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Filtrowent umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Filtrowent,
 • organom na podstawie przepisów prawa, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
 • Wasze dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić.

Ciasteczka (cookie)

Witryna korzysta z usług Google, które zbierają informacje w postaci tak zwanych ciasteczek. Czym są ciasteczka? To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane są przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Więcej informacji na temat ciasteczek, wykorzystywanych przez Google możesz dowiedzieć się pod tym linkiem.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Zmiany w Polityce Prywatności

Filtrowent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiany będą udostępniane Państwu poprzez publikację na niniejszej stronie.