Urządzenia filtracyjne dla branży drzewnej

Jesteśmy producentem i dystrybutorem urządzeń filtracyjnych dla branży drzewnej i papierniczej. W zakładach stolarskich, fabrykach mebli, tartakach i innych miejscach, gdzie dokonuje się przemysłowej obróbki drewna, powstaje dużo pyłów i trocin, których trzeba się pozbyć. Skuteczne odpylanie służy bezpieczeństwu i higienie pracy, zmniejsza zagrożenie pożarowe, chroni środowisko, a sam proces produkcyjny czyni sprawniejszym i bardziej efektywnym. Oferujemy rozwiązania zarówno dla większych, jak i mniejszych zakładów z przemysłu drzewnego.

Odciągi do trocin i pyłów

ednym z proponowanych przez nas rozwiązań dla branży drzewnej są odciągi do trocin i pyłów powstających przy obróbce drewna. Do tej grupy produktów zaliczamy między innymi wentylatory i odciągi przemysłowe z oznakowaniem „Ex”, które mogą być montowane w instalacjach, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem. Oferujemy aż trzy typy wentylatorów do wyciągu trocin różniące się od siebie wydajnością.

Odpylanie trocin i pyłów

Dzięki fabryce wyposażonej w nowoczesne linie produkcyjne i maszyny poszerzyliśmy gamę oferowanych produktów przeznaczonych do odpylania trocin i pyłów. Produkujemy niezawodne odpylacze filtracyjne – ODP, JET, ODP-Mini i MDF. Różnią się one parametrami, konstrukcją i zastosowaniem. Odpylaczy ODP używa się przeważnie na zewnątrz, a stroną roboczą worków filtracyjnych jest ich wewnętrzna strona. Za ich pomocą odciąga się pyły, wióry i trociny. Odwrotnie jest w przypadku odpylaczy typu JET. Zewnętrzna strona jest roboczą, ale podobnie jak odpylacze ODP, używa się ich na zewnątrz budynków.

W branży drzewnej można wykorzystywać także stacjonarne odpylacze MDF, zwane też wyciągami stolarskimi. Jest to niedrogie, a jednocześnie bardzo wydajne urządzenie, które można podłączyć do nowej i już istniejącej instalacji. Dostępne jest w trzech wariantach z silnikami o zróżnicowanej mocy.

W małych zakładach przemysłowych polecamy stosować odpylacze ODP-mini do nieprzerwanego czyszczenia małych obszarów powietrza z pyłu niewybuchowego. Kolejnym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb przemysłu drzewnego są tak zwane cyklony odpylające – zbiorniki w kształcie stożka do mechanicznego oddzielania gazów i pyłów od powietrza. Mogą funkcjonować zarówno jako samodzielna instalacja odpylająca, jak i wstępny separator.

Inne rozwiązania dla branży drzewnej

Oferujemy nie tylko odpylacze, ale również szereg innych niezwykle praktycznych rozwiązań dla branży drzewnej. Silosy do trocin (https://www.filtrowent.com.pl/nasza-oferta/silosy-do-trocin-i-na-biomase/) i na inną biomasę przeznaczone są do magazynowania końcowych produktów procesu odpylania. Z kolei transportery ślimakowe są umieszczane w dolnych przestrzeniach instalacji odpylających, by wyładowywać odpady na zewnątrz. Transportery to integralne elementy odpylaczy.

U nas można zamówić ponadto następujące urządzenia dla branży drzewnej:

  • zawory obrotowe – czyli tak zwane śluzy zabezpieczające odpylacze przed przedostaniem się ciśnienia na zewnątrz zaworu i zarazem umożliwiające usunięcie zanieczyszczeń, zgodne z wytycznymi dyrektywy ATEX;
  • stoły szlifierskie – stoły przeznaczone do warsztatów stolarskich, są wyposażone w odciągi do niwelowania pyłów powstających przy obróbce drewna i zapewniają czystość na stanowisku pracy;
  • ściany lakiernicze – wychwytujące mgły i opary tworzące się w trakcie nakładania farb, klejów oraz lakierów na powierzchnie z różnych materiałów, w tym także z drewna;
  • systemy załadowcze do kontenerów: dokowania i rozgarniające – umożliwiają załadunek materiałów sypkich do kontenera, w tym również wiórów i trocin pochodzących z procesów produkcyjnych w przemyśle drzewnym.