Odciągi spawalnicze: rozwiązania dla spawalnictwa i obróbki metali

Oferujemy odciągi spawalnicze. Są to urządzenia odpylające przeznaczone dla branży spawalniczej i dostosowane do używanych materiałów, takich jak stal miękka, stal nierdzewna, stopy itp. Zmniejszają one emisję dymów i pyłu podczas takich operacji jak spawanie, obróbka CNC, cięcie laserowe/plazmowe, wykańczanie, polerowanie, szlifowanie i oczyszczanie.

Wyciągi spawalnicze

Wyciągi spawalnicze to nieodłączne elementy każdego zakładu pracy czy warsztatu, w którym wykonuje się obróbkę metali, w tym również prace spawalnicze. Ze względu na emitowane w trakcie pracy szkodliwe dymy i opary oraz opiłki metali, niezbędna jest ochrona pracowników i ich zdrowia. Niezależnie więc od wielkości danego zakładu, konieczne jest wyposażenie pracowników nie tylko w odzież ochronną, ale także zapewnienie im odpowiedniej wentylacji w postaci instalacji odciągowej.

Odciągi spawalnicze w systemach PULL-PUSH

Podstawowym zadaniem wyciągów spawalniczych jest szybkie wychwytywanie obecnych w powietrzu dymów oraz pyłów spawalniczych i ich skuteczna filtracja. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zaprojektowaliśmy urządzenia zapewniające wydajny odciąg i filtrację. Odpylacze ODM-P wykorzystywane są w systemach PULL-PUSH. Powstające przy cięciu plazmą oraz spawaniu dymy i opary są ciepłe, przez co unoszą się ku górze i pozostają na określonej wysokości do czasu, gdy się schłodzą. Zadaniem systemów PULL-PUSH jest wyłapanie jeszcze unoszących się dymów, zanim zaczną opadać. Dlatego elementy wyłapujące są montowane na dużej wysokości – około 4-5 metrów.

Odciągi ODM – funkcjonalne, wytrzymałe i wydajne oczyszczanie powietrza w zakładach obróbki metali

Modułowa konstrukcja odpylaczy ODM została tak zaprojektowana, aby umożliwić łatwą rozbudowę filtra, gdy zachodzi potrzeba zwiększenia jego wydajności (ilości odciąganego zanieczyszczonego powietrza). Na przykład, jeśli zakład zostaje wyposażony w nową maszynę obróbczą. Moduły produkujemy z niezwykle wytrzymałego surowca – ocynkowanej ogniowo blachy ze stali węglowej.

Filtracyjne wkłady plisowane w odpylaczach ODM-P

Odpylacze ODM-P wyposaża się w filtracyjne wkłady plisowane, zwane także patronami. Rodzaj tkaniny filtracyjnej wkładów jest dobierany odpowiednio do charakterystyki odciąganego materiału – pyłu, dymu, materiału suchego, mokrego, oleistego itp.

To właśnie wkłady filtracyjne z odpowiednio dobraną tkaniną filtracyjną zatrzymują zanieczyszczenia i przepuszczają oczyszczone powietrze, które jest albo zawracane na halę produkcyjną, aby ograniczyć straty ciepła zimą, albo wypuszczane do atmosfery. Odpylacze ODM są wyposażone w automatyczny system czyszczenia filtrów, a ich opróżnianie dopasowywane jest do potrzeb zakładu i ilości odciąganego materiału odpadowego. Możliwe jest zatem opróżnianie gromadzonego materiału do kubłów, worków, big bag’ów itp.

Inne rozwiązania dla branży spawalniczej z naszej oferty

Oferujemy również inne rozwiązania niezbędne do wydajnego odciągu i filtracji w branży przetwórstwa metali:

  • cyklony – urządzenia stosowane do mechanicznej separacji powietrza od zanieczyszczeń, często łączone z odpylaczem filtracyjnym oczyszczającym powietrze z pozostałych, drobniejszych zanieczyszczeń, a także do łapania iskier (na przykład podczas odciągania spalin i drobin ze stanowiska cięcia plazmą), mogą służyć zarówno jako wstępne separatory, jak i samodzielne instalacje odpylające.
  • systemy rur – elementy rurowe o przekroju kołowym lub prostokątnym wykonane z blachy ocynkowanej,
  • węże odciągowe wykonane ze wzmocnionego i odpornego na ścieranie materiału,
  • wentylatory odciągowe – służące do wytworzenia ciśnienia i odpowiedniej prędkości przepływu zanieczyszczonego powietrza z maszyn i urządzeń obróbczych do urządzeń filtrujących.