ŚLUZY OBROTOWE

Filtrowent Interantional Sp. z o. o. Sp .k. jest autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Filtrowent Sp. z o. o. Sp. k.

Certyfikat badania typu UE, celkowy zawór obrotowy izolujący wybuch, śluzy celkowe atex, śluzy obrotowe atex, śluza przeciwwybuchowa, zawór obrotowy przeciwwybuchowy, zawór celkowy przeciwwybuchowy, system ochronny atex
Certyfikat badania typu UE

ZASTOSOWANIE I BUDOWA

Zawór obrotowy stosowany jest do transportu materiałów pomiędzy dwoma oddzielonymi urządzeniami, na przykład, spod filtra bezpośrednio do kontenera. Zawory obrotowe typu FZC STD, mają konstrukcję modułową i są dostępne w różnych długościach i wydajnościach.

Wirniki wyposażone w gumowe łopatki, zapewniają skuteczną separację pomiędzy wlotem i wylotem. Korpus jest wykonany z blach stalowych.

Podstawowym zadaniem śluzy jest zabezpieczenie przed przedostaniem się panującego ciśnienia w danym urządzeniu odpylającym na zewnątrz zaworu, jednocześnie opróżniając dany odpylacz z separowanego materiału (pyłu, wiórów, itp.)

Produkowane przez nas celkowe zawory obrotowe typu FZC STD spełniają zasadnicze wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej w zgodzie z dyrektywą 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Celkowe zawory obrotowe typu FZC STD pełnią funkcję systemu izolującego wybuch i są urządzeniem certyfikowanym przez organ notyfikowany (1453, GIG, Mikołów, Polska).

OZNAKOWANIE

St2 II 1/-D Ex h IIIB T125stC Da/-
St2 II 1/2D Ex h IIIB T125stC Da/Db
St2 II 1/3D Ex h IIIB T125stC Da/Dc
St2 II 2/-D Ex h IIIB T100stC Db/-
St2 II 2D Ex h IIIB T125stC Db
St2 II 2/3D Ex h IIIB T125stC Db/Dc

PODSTAWOWE DANE

wykonanie dla pyłów o klasie wybuchowości:
– St1 i St2 (Kst max 300 [m bar/s])

wytrzymałość /zredukowane ciśnienie wybuchu/:
– pred ≤ 50 kPa

LOKALIZACJA MONTAŻU

 • pomiędzy filtrem a silosem,
 • pomiędzy cyklonem a silosem,
 • pomiędzy filtrem a kontenerem,
 • pomiędzy cyklonem a kontenerem,
 • pomiędzy filtrem a instalacją transportu pneumatycznego,
 • pomiędzy cyklonem a instalacją transportu pneumatycznego.

ZALETY

 • nawet trzykrotnie większa wydajność w porównaniu do urządzeń konkurencyjnych,
 • bezawaryjność podczas normalnej pracy,
 • zastosowanie wytrzymałych i trudno ścieralnych, wzmacnianych dodatkowym płótnem, łopat gumowych o grubości 6 mm,
 • poszerzony korpus zsypowy, aż 350 mm,
 • wirnik śluzy jednolity, wykonany w technologii spawanej, wzmocniony dodatkowymi łącznikami przegrodowymi, dzięki czemu uzyskano powiększoną przestrzeń pomiędzy łopatami,
 • wyposażenie zaworu w łącznik stabilizujący (sprzęgło łańcuchowe),
 • standardowe wyposażenie w motoreduktor walcowy marki „Nord”,
 • standardowe wyposażenie w osłonę ochronną motoreduktora,
 • łagodny start śluzy podczas uruchomienia,
 • łatwy serwis, w tym demontaż motoreduktora oraz wymiana łopat gumowych,
 • możliwość modułowej rozbudowy,
 • dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych z magazynu w Polsce, itp.
Typ zaworu obrotowegoPrędkość obrotowa
[obr/min]
Moc silnika
[kW]
Maksymalna wydajność teoretyczna
[m3/h]
Wydajność dla 50% obciążenia
[m3/h]
Przybliżona masa
zaworu z motoreduktorem [kg]
FZC-500-7-STD/*210,75 lub 1,110352130
FZC-750-7-STD/*210,75 lub 1,115578185
FZC-1000-7-STD/*211,1 lub 1,5 lub 2,2207103225
FZC-2000-7-STD/*211,1 lub 1,5 lub 2,2414206420
FZC-3000-7-STD/*211,1 lub 1,5 lub 2,2621309600
Podstawowe dane techniczne śluz typu FZC STD

PODSTAWOWE WYMIARY

Wymiary dla modułu podstawowego, śluza typu 500, 750 i 1000.

Wymiary dla modułów rozszerzonych, śluza typu 2000 i 3000.