Zasuwy pneumatyczne

Oferowane przez nas zasuwy pneumatyczne typu ZASP są urządzeniami napędzanymi za pomocą siłowników pneumatycznych, do których przyłączone jest sprężone powietrze. Pneumatyczne zasuwy odcinające służą do szczelnego oraz szybkiego zamykania, czyli właśnie odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, na którym są zainstalowane. Stanowią świetną alternatywę wobec ręcznych zasuw, gdyż można je zaprogramować tak, aby załączały się automatycznie wraz z uruchomieniem maszyny i wyłączały podczas jej zatrzymania.

Zasuwa pneumatyczna zgodna z dyrektywą unijną

Zasuwy pneumatyczne naszej produkcji są zgodne z unijną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Jest to tak zwana dyrektywa ATEX 114, której celem jest ujednolicenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednym słowem, nakłada ona na producenta obowiązki w zakresie dbałości o to, by produkowane przez niego urządzenie było odpowiednio zabezpieczone i odpowiednie do użycia w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dlatego właśnie nasze zasuwy sterowane pneumatycznie są w pełni bezpieczne. Posiadają one kategorię II 2/3D Ex h IIIC T100stC Db/Dc, co umożliwia ich zainstalowanie na rurach, w których wnętrzu występują strefy zagrożenia wybuchem 21 lub 22. Ponadto mają one wmontowany sprzęt elektryczny najlepszej jakości przystosowany do pracy w strefie 22 – elektrozawory, silniki itd.

Pneumatyczne zasuwy odcinające o różnych wymiarach

Produkujemy zasuwy pneumatyczne o średnicach z zakresu Ø80 – Ø800. Zasuwy znajdujące się w przedziale między Ø80 a Ø200 zostały wyposażone w jeden siłownik pneumatyczny. Te w przedziale o średnicy powyżej Ø225, mają dwa siłowniki pneumatyczne.

Dostępne średnice zasuw odcinających [mm]:

80 / 100 / 120 / 125 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 300

250 / 275 / 300 / 315 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 630 / 650 / 700

Zapraszamy do kontaktu, by porozmawiać o szczegółach oferty i ustalić warunki zamówienia.

Zasuwy sterowane pneumatycznie typu ZASP