Zawór izolujący wybuch Ex

Zawory klapowe montowane są na odcinkach rurowych po brudnej stronie instalacji rurowej (tuż przed odpylaczem filtracyjnym), a ich podstawowym zadaniem jest izolacja rozprzestrzeniania się wybuchu powstałego w odpylaczu w kierunku obrabiarek i wnętrza hali produkcyjnej.

W razie wybuchu, klapa zostaje zamknięta przez falę uderzeniową, co zapobiega przeniesieniu wybuchu do innych części urządzenia lub ciągu technologicznego. Klapy są instalowane na rurociągu, w ustalonej odległości instalacyjnej, dzięki czemu mogą one stanowić wielopoziomową ochronę danego systemu.

Podczas doboru, rodzaju i sposobu montażu zaworu klapowego, należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • aktualność certyfikacji zaworu klapowego wraz z sprawdzeniem do jakiej klasy wybuchowości zawór klapowy ma zastosowanie (St1, St2, St3),
  • dozwoloną odległość oraz ilość zastosowanych kolan na odcinku pomiędzy wlotem do odpylacza, a klapą (informacja zawsze jest podana w instrukcji, należy jednak sprawdzić tę informację przed zakupem i montażem),
  • montaż klapy w stosunku do pracy odpylacza, tzn. czy zawór klapowy będzie montowany dla odpylacza nadciśnieniowego (wersja PUSH – układ tłoczący) czy odpylacza podciśnieniowego (wersja PULL – układ ssący),
  • pozostałe warunki montażu klapy, m. in.: wymogi dotyczące montażu systemu rurowego po stronie chronionej, prawidłowe umieszczenie klapy na rurociągu, itp.

Instalacja zaworu klapowego, zwrotnego, izolującego wybuch

Filtrowent - instalacje odpylania