Przeciwwybuchowe zawory klapowe

Zastosowanie klap zwrotnych izolujących wybuch.

Przeciwwybuchowe zawory klapowe montowane są na odcinkach rurowych po brudnej stronie instalacji rurowej – tuż przed odpylaczem filtracyjnym. Ich podstawowym zadaniem jest izolacja rozprzestrzeniania się wybuchu powstałego w odpylaczu w kierunku obrabiarek i wnętrza hali produkcyjnej.

W razie wybuchu, klapa zostaje zamknięta przez falę uderzeniową, co zapobiega przeniesieniu wybuchu do innych części urządzenia lub ciągu technologicznego. Klapy są instalowane na rurociągu w ustalonej odległości instalacyjnej, dzięki czemu mogą one stanowić wielopoziomową ochronę danego systemu. Zawory klapowe przeciwwybuchowe są produkowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie ATEX i wchodzą w skład tak zwanych systemów ochronnych ATEX.

Montaż i wybór zaworów klapowych przeciwwybuchowych – o tym trzeba pamiętać!

Podczas doboru, rodzaju i sposobu montażu zaworu klapowego, należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • aktualność certyfikacji zaworu klapowego, warto też sprawdzić, do jakiej klasy wybuchowości zawór klapowy ma zastosowanie (St1, St2, St3),
  • dozwoloną odległość oraz ilość zastosowanych kolan na odcinku pomiędzy wlotem do odpylacza a klapą – ta informacja zawsze jest podana w instrukcji, należy jednak zapoznać się z nią przed zakupem i montażem,
  • do jakiego rodzaju odpylacza filtracyjnego będzie montowana klapa – nadciśnieniowego (wersja PUSH – układ tłoczący) czy odpylacza podciśnieniowego (wersja PULL – układ ssący),
  • pozostałe warunki montażu klapy, między innymi dotyczące montażu systemu rurowego po stronie chronionej, prawidłowego umieszczenia klapy na rurociągu itp.

Możliwe pozycje montażowe zaworu

Oferowane przez Filtrowent certyfikowane klapy przeciwwybuchowe służą do izolacji skutków wybuchu. Są wykorzystywane do pracy z przepływem powietrza w kierunku ssącym lub z przepływem powietrza w kierunku tłoczącym.

Zawór zwrotny można zainstalować w pozycji A i B (rysunek 1) po stronie zapylonego powietrza lub w położeniu C i D (rysunek 2) po stronie czystego powietrza. W pozycji D i E zawór klapowy musi być zablokowany w pozycji otwartej za pomocą zainstalowanego systemu mechanicznego. Roboczy kierunek przepływu powietrza (Push lub Pull) nie ma wpływu na minimalną odległość montażową.

Zaleca się, aby pozycje D i E wprowadzały z powrotem czyste powietrze do pomieszczenia roboczego. Nie poleca się natomiast używania pozycji C (rysunek 3) i F (rysunek 4).

Rys. 1. Miejsce montażu dla zaworu izolującego wybuch

Legenda: 1 – Zawór klapowy izolujący wybuch; 2 – chroniony aparat (np. odpylacz); 3 – wentylator odciągowy

Na poniższym rysunku (Rys 2.) przedstawiono dopuszczalne orientacje zaworu izolującego skutki wybuchu dla klapy z serii V-Flap, dla instalacji poziomych i pionowych.

Pozycje A i B są zgodne, jeśli zawór V-FLAP jest zainstalowany w pozycji poziomej ± 10°.

Pozycje C, D, E, F, G i H są zgodne, jeśli zawór V-FLAP jest zainstalowany pod kątem lub w pozycji pionowej (powyżej ± 10°).

Rys.2. Dopuszczalne orientacje zaworu izolującego skutki wybuchu dla klapy z serii V-Flap

Zawór w pozycji A do E i B do C

ma dwie możliwości pracy:

  • z klapą w pozycji swobodnej, otwieraną przez przepływ powietrza,
  • z klapą zawsze utrzymywaną w pozycji otwartej przez system mechaniczny

Zawór w pozycji C do D i E do D

zawsze z klapą otwartą (otwarcie grawitacyjne, bez użycia blokującego systemu).

Zawór w pozycji A do G i B do G

musi pracować z klapą utrzymywaną w pozycji otwartej przez wbudowany system mechaniczny

W razie wybuchu, klapa zostaje zamknięta przez falę uderzeniową, co zapobiega przeniesieniu wybuchu do innych części urządzenia lub ciągu technologicznego. Klapy są instalowane na rurociągu, w ustalonej odległości instalacyjnej, dzięki czemu mogą one stanowić wielopoziomową ochronę danego systemu.

Zasada działania zaworu do izolacji wybuchu podczas normalnej pracy
Zasada działania zaworu podczas wybuchu

Podczas doboru, rodzaju i sposobu montażu zaworu klapowego, należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • aktualność certyfikacji zaworu klapowego wraz z sprawdzeniem do jakiej klasy wybuchowości zawór klapowy ma zastosowanie (St1, St2, St3),
  • dozwoloną odległość oraz ilość zastosowanych kolan na odcinku pomiędzy wlotem do odpylacza, a klapą (informacja zawsze jest podana w instrukcji, należy jednak sprawdzić tę informację przed zakupem i montażem),
  • montaż klapy w stosunku do pracy odpylacza, tzn. czy zawór klapowy będzie montowany dla odpylacza nadciśnieniowego (wersja PUSH – układ tłoczący) czy odpylacza podciśnieniowego (wersja PULL – układ ssący),
  • pozostałe warunki montażu klapy, m. in.: wymogi dotyczące montażu systemu rurowego po stronie chronionej, prawidłowe umieszczenie klapy na rurociągu, itp.

Instalacja zaworu klapowego izolującego wybuch

Oferowane przez Filtrowent certyfikowane zawory zwrotne służące do izolacji skutków wybuchu, mają zastosowanie do pracy z przepływem powietrza w kierunku ssącym lub z przepływem powietrza w kierunku tłoczącym. Zawór zwrotny można zainstalować w pozycji A i B (rysunek 1) po stronie zapylonego powietrza lub w położeniu C i D (rysunek 2) po stronie czystego powietrza. W pozycji D i E zawór klapowy musi być zablokowany w pozycji otwartej za pomocą zainstalowanego systemu mechanicznego.

Roboczy kierunek przepływu powietrza (Push lub Pull) nie ma wpływu na minimalną odległość montażową.

Zaleca się, aby pozycje D i E wprowadzały z powrotem czyste powietrze do pomieszczenia roboczego. nie zaleca się używania pozycji C (rysunek 3) i F (rysunek 4).

Rys. 1. Miejsce montażu dla zaworu izolującego wybuch

Legenda: 1 – Zawór klapowy izolujący wybuch; 2 – chroniony aparat (np. odpylacz); 3 – wentylator odciągowy

Na poniższym rysunku (Rys 2.) przedstawiono dopuszczalne orientacje zaworu izolującego skutki wybuchu dla klapy z serii V-Flap, dla instalacji poziomych i pionowych.

Pozycje A i B są zgodne, jeśli zawór V-FLAP jest zainstalowany w pozycji poziomej ± 10°.

Pozycje C, D, E, F, G i H są zgodne, jeśli zawór V-FLAP jest zainstalowany pod kątem lub w pozycji pionowej (powyżej ± 10°).

Rys.2. Dopuszczalne orientacje zaworu izolującego skutki wybuchu dla klapy z serii V-Flap

Zawór w pozycji A do E i B do C
ma dwie możliwości pracy:
– z klapą w pozycji swobodnej, otwieraną przez przepływ powietrza,
– z klapą zawsze utrzymywaną w pozycji otwartej przez system mechaniczny

Zawór w pozycji C do D i E do D
zawsze z klapą otwartą (otwarcie grawitacyjne, bez użycia blokującego systemu).

Zawór w pozycji A do G i B do G
musi pracować z klapą utrzymywaną w pozycji otwartej przez wbudowany system mechaniczny