Montaże, przeglądy oraz serwisy urządzeń Filtrowent

Montaż zaprojektowanych i wyprodukowanych przez nas urządzeń jest przeprowadzany w taki sposób, by mogły one działać prawidłowo, zgodnie ze swym przeznaczeniem i parametrami. Przeprowadzamy także serwisy już działających i zamontowanych urządzeń oraz cykliczne przeglądy zapewniające ich długoletnie, bezawaryjne działanie.

Jakie urządzenia montujemy?

Zajmujemy się montażem zarówno całych systemów do odpylania, jak i poszczególnych elementów:

 • odpylaczy filtracyjnych: stacjonarnych odpylaczy MDF, odpylaczy ODP-Mini, odpylaczy do odpadów z serii EKO-FILTR typu ODP, odpylaczy workowych typu JET, wielofunkcyjnych filtrów typu ODM-K i ODM-P;
 • silosów do biomasy i zbiorników buforowych;
 • wentylatorów odciągowych;
 • cyklonów do odpylania;
 • transporterów ślimakowych;
 • elementów rurowych i węży odciągowych;
 • rozdzielaczy pneumatycznych;
 • stołów szlifierskich;
 • ścian lakierniczych;
 • i wielu innych.

Część mechaniczna montażu

Jak zatem przebiega montaż elementów do odpylania i jakie jego rodzaje wyróżniamy? Jeden z etapów montażu nosi nazwę mechanicznego. Polega na posadowieniu urządzeń i ich instalacji według zaprojektowanego układu. W skład takiego montażu wchodzi:

 • złożenie i postawienie urządzeń wchodzących w skład zamówienia, na przykład silosu, cyklonu lub odpylacza (często umieszczanego na dachu silosu lub konstrukcji umożliwiającej opróżnianie do kontenera);
 • zainstalowanie systemu rur, czyli linii odciągowych od maszyn obróbczych do urządzeń separujących, filtrujących czy magazynujących.

Montaż może mieć również charakter częściowy. Dotyczy on wtedy instalacji nowego systemu rur, węży odciągowych, zasuw pneumatycznych, rozdzielaczy czy zaworów niezbędnych do transportu pneumatycznego od maszyn obróbczych do już istniejących urządzeń magazynowych lub filtrujących. Nierzadko wymagana jest optymalizacja systemu odpylania poprzez rozbudowę odpylacza lub postawienie dodatkowego silosu, ze względu na rozwój przedsiębiorstwa, wzrost produkcji i ilość wytwarzanych odpadów czy pyłów. Wówczas ekipa montażystów montuje nowe części systemu i integruje je z już istniejącą infrastrukturą.

Druga część montażu: pomiary, okablowanie, podłączenie do szafy sterowniczej

Druga część montażu dotyczy pomiarów elektrycznych, okablowania i podłączenia urządzeń do uprzednio zmontowanej szafy sterowniczej. Po zakończeniu montażu następuje rozruch i testowe uruchomienie danego systemu lub urządzenia wraz ze szkoleniem personelu oraz podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Oferujemy wygodny, zdalny system kontroli umożliwiający monitorowanie pracy urządzeń za pomocą aplikacji w telefonie. Takie rozwiązanie pomaga na bieżąco wykrywać ewentualne błędy czy zużycie tych części systemu, które wskutek czasu pracy podlegają naturalnemu niszczeniu, jak na przykład gumy do łopat w zaworze obrotowym.

Czynności przygotowawcze przed montażem – o czym należy pamiętać?

Przed montażem nie tylko wykonawca, ale także klient musi poczynić pewne działania przygotowawcze. Odpowiednie przygotowanie obu stron bezpośrednio przekłada się na jakość montażu. Dzięki temu montaż jest przeprowadzony zgodnie z oczekiwaniami klienta, w przewidzianym terminie i, co najważniejsze, zakończony sukcesem. Przed montażem klient powinien:

 • przygotować fundamenty;
 • zapewnić odpowiednie miejsce do rozładunku części składowych instalacji i udostępnić zaplecze dla montażystów;
 • jeśli umowa tak przewiduje, należy też przygotować przestrzeń potrzebną do składowania i pracy dźwigów oraz wózków widłowych;
 • zagwarantować odpowiednie zasilanie w miejscu, gdzie będą podłączane urządzenia.

Tego typu przygotowania są najczęściej organizowane przez klienta. Pozwoli to na uniknięcie opóźnień i innych niedogodności mogących narazić zamawiającego na nieprzewidziane, dodatkowe koszty.