Montaże oraz serwisy

Montaż urządzeń zaprojektowanych i wyprodukowanych przez naszą firmę gwarantuje pewność, że zakupione i zainstalowane urządzenia będą działać prawidłowo i zgodnie ze swym przeznaczeniem i parametrami. Przeprowadzamy także serwisy już działających i zamontowanych urządzeń oraz cykliczne przeglądy zapewniające ich długoletnie działanie i unikanie awarii.

Montaż można podzielić na część mechaniczną, czyli posadowienie urządzeń, ich instalację według zaprojektowanego układu. W skład takiego montażu wchodzi złożenie i postawienie urządzeń wchodzących w skład zamówienia jak np. złożenie i zamontowanie silosu, cyklonu lub odpylacza (często umieszczanym na dachu silosu lub konstrukcji umożliwiającej opróżnianie do kontenera), zainstalowanie systemu rur czyli linii odciągowych od maszyn obróbczych do urządzeń separujących, filtrujących czy magazynujących. Montaż może także być częściowy, ograniczony do zainstalowania nowego systemu rur, węży odciągowych, zasuw, rozdzielaczy czy zaworów niezbędnych do transportu pneumatycznego od maszyn obróbczych do już istniejących urządzeń magazynowych czy filtrujących. Nierzadko wymagana jest optymalizacja systemu odpylania poprzez rozbudowę odpylacza lub postawienie dodatkowego silosu, ze względu na rozwój przedsiębiorstwa, wzrost produkcji i ilość wytwarzanych odpadów czy pyłów. Wówczas ekipa montażystów ma za zadanie montaż nowych części systemu i ich zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą.

Druga część montażu dotyczy pomiarów elektrycznych, okablowania i podłączenia urządzeń do uprzednio zmontowanej szafy sterowniczej. Po zakończeniu montażu następuje rozruch i testowe uruchomienie danego systemu lub urządzenia wraz ze szkoleniem personelu oraz podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Oferujemy wygodny, zdalny system kontroli umożliwiający monitorowanie pracy urządzeń za pomocą aplikacji w telefonie. Takie rozwiązanie pomaga na bieżąco wykrywać ewentualne błędy czy zużycie tych części systemu, które wskutek czasu pracy podlegają naturalnemu zużyciu jak np. gumy do łopat w zaworze obrotowym.

Każdy montaż wiąże się z odpowiednimi przygotowaniami nie tylko ze strony wykonawcy ale także ze strony klienta. Odpowiednie przygotowanie obu stron bezpośrednio przekłada się na montaż przeprowadzony zgodnie z oczekiwaniami klienta, w przewidzianym terminie i co najważniejsze, zakończony sukcesem. Przygotowanie fundamentów, zapewnienie odpowiedniego miejsca do rozładunku części składowych instalacji, jak również zaplecza dla montażystów czy, w zależności od umowy, dźwigów czy wózków widłowych niezbędnych do przeprowadzenia montażu oraz zapewnienie odpowiedniego zasilania w miejscu podłączenia urządzeń – tego typu przygotowania są najczęściej organizowane przez klienta. Od odpowiedniego przygotowania obu stron zależy montaż przeprowadzony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a więc bez opóźnień czy przykrych niespodzianek, których skutki mogą generować opóźnienia czy dodatkowe a nieprzewidziane koszty.