Rozdzielacze sterowane pneumatycznie

Rozdzielacze są wykorzystywane do pneumatycznego transportu materiałów sypkich. Nierzadko w firmach produkcyjnych istnieje potrzeba przetransportowania powstałego podczas produkcji materiału do oddalonych miejsc składowania (np. silosu, kotłowni lub innego zbiornika). Rozdzielacze umożliwiają automatyczne przełączenie transportu z jednej nitki rurociągu na drugą.

Zaprojektowane przez naszych konstruktorów rozdzielacze asymetryczne o kącie nachylenia 45° charakteryzują się solidnym wykonaniem (z blachy czarnej do grubości 3 mm, spawane i malowane natryskowo) oraz precyzyjnością działania.

Produkujemy rozdzielacze o stałych, podstawowych wymiarach i kątach nachylenia a także na indywidualne potrzeby danego projektu – możemy łatwo dostosować wymiary, kąt nachylenia czy kołnierze montażowe.

Konstrukcja rozdzielaczy to doskonała szczelność klapy i minimalne potrzeby konserwacyjne. Rozdzielacze są dostarczane z elektrozaworem mono- lub bi-stabilnym. Rozdzielacze wymagają podłączenia sprężonego powietrza.

Przykład zamontowanego rozdzielacza na dachu silosu – umożliwiający niezależne napełnianie jednego z dwóch silosów.
Rozdzielacze sterowane za pomocą siłowników pneumatycznych.