Odpylacze ODP

Odpylacz ODP do odpadów z serii EKO-FILTR to urządzenie filtracyjne przeznaczone do pracy w systemie nadciśnieniowym, jak i podciśnieniowym. Filtry ODP znajdują zastosowanie w wielu branżach, gdzie podczas takich procesów jak przesiewanie, oddzielanie, kruszenie, zbieranie czy belowanie powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu. Są to między innymi pyły, wióry czy trociny.

W odpylaczu ODP stroną roboczą worków filtracyjnych jest ich wewnętrzna strona. To odwrotnie niż w przypadku odpylaczy workowych JET.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Odpylacz filtracyjny z serii EKO-FILTR, typ ODP

Zastosowanie odpylaczy naszej produkcji zapewni zmniejszenie emisji dokuczliwych i szkodliwych pyłów i pozwoli spełnić wymogi zawarte w konkluzjach BAT.

Modułowa konstrukcja odpylaczy do odpadów ODP

Filtry ODP zostały zaprojektowane z myślą o możliwie łatwej rozbudowie na wypadek potrzeby zwiększenia wydajności odpylania. Często bowiem zdarza się, że dany zakład wyposażany jest w nową maszynę obróbczą, co zwiększa zapotrzebowanie na ilość zaciąganego i oczyszczanego powietrza. Stąd właśnie modułowa konstrukcja odpylaczy ODP.

Moduły są produkowane w dwóch wymiarach:

  • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” o wymiarze: szer. 1360 × dł. 1360);
  • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” o wymiarze: szer. 1360 × dł. 2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej, jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły.

Sposób opróżniania filtrów ODP

Odpylacz ODP może mieć różną budowę leja zsypowego, co decyduje o sposobie gromadzenia odciągniętych zanieczyszczeń. W zależności od potrzeb klienta, oferujemy następujące sposoby opróżniania odpylaczy ODP:

  1. ODP-K – opróżnianie bezpośrednio do pojemników,
  2. ODP-S – opróżnianie filtra poprzez dodatkowo podłączony zawór obrotowy – dozujący materiał odpadowy,
  3. ODP-TSO – opróżnianie przez zawór celkowy i podłączony przenośnik ślimakowy; jest to rozwiązanie wykorzystywane do opróżniania filtra i jednoczesnego załadunku odpadu do kontenera, na auto lub do innego miejsca przechowywania.

Sposób czyszczenia worków filtracyjnych w odpylaczu do odpadów

W odpylaczach ODP tkaniny filtracyjne oczyszcza się na różne sposoby:

  • MW – poprzez mechanizm wstrząsowy – oczyszczanie filtrów następuje tylko w czasie przerw w pracy odpylacza,
  • WR – poprzez wentylatory regeneracyjne – oczyszczanie filtrów ma miejsce w czasie normalnej pracy odpylacza i po jej zakończeniu,

Odpylacze typu ODP dostępne są również w wersji zgodnej z dyrektywą ATEX – do pyłów o właściwościach wybuchowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz zapoznania się z opisem pozostałych odpylaczy naszej produkcji.

Odpylacze typu ODP dostępne są również w wersji zgodnej z ATEX

Znak strefy EX