Odpylacze z serii EKO-FILTR typu ODP

Odpylacz typu ODP przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych w postaci pyłów (cząstki o rozmiarze ≤ 0,5 mm), wiórów (drobne cząstki o rozmiarze > 0,5 mm), trocin (wióry o długości powyżej 15 mm i o małej grubości w porównaniu z innymi wymiarami) między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych

W odpylaczu ODP stroną roboczą worków filtracyjnych jest ich wewnętrzna strona, w odróżnieniu od filtrów typu JET.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Odpylacz filtracyjny z serii EKO-FILTR, typ ODP

Jednostka filtracyjna (moduł) może występować w dwóch szerokościach, tj.:

  • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360);
  • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz ODP może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:

  1. ODP-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
  2. ODP-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla celkowego zaworu obrotowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę),
  3. ODP-TSO – komora brudnego powietrza z zamontowanym przenośnikiem ślimakowym (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączony przenośnik ślimakowy, zakończony otworem dla celkowego zaworu obrotowego).

Odpylacz z serii EKO-FILTR typ ODP może być wyposażony w różny sposób oczyszczania tkaniny filtracyjnej:

  • MW – poprzez mechanizm wstrząsowy – oczyszczanie filtrów tylko w czasie przerw w pracy odpylacza,
  • WR – poprzez wentylator regeneracyjny – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza,
  • MWZ – poprzez przedmuch wsteczny połączony z mechanizmem wstrząsowym – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza.

Odpylacze typu ODP dostępne są również w wersji zgodnej z ATEX

Znak strefy EX