Wideo

Zrealizowane projekty
Filtrowent – fabryka czystego powietrza.
Celkowy zawór obrotowy – urządzenie do przesypu pyłów i materiałów sypkich oraz izolowania wybuchu.
Ochrona przeciwwybuchowa.
Zawory zwrotne izolujące wybuch – zastosowanie.
Prawidłowe zakładanie worków filtracyjnych z końcówką snapring do płyty otworowej odpylacza.
Rozdzielacze sterowane za pomocą siłowników pneumatycznych.
System dokowania kontenerów.
Montaż silosu – osadzenie górnej części.