Wideo

Filtrowent – fabryka czystego powietrza.
Celkowy zawór obrotowy – urządzenie do przesypu pyłów i materiałów sypkich oraz izolowania wybuchu.