Odpylacze z serii EKO-FILTR typu JET

ODPYLACZ TYPU JET

Odpylacz serii EKO-FILTR, typ JET przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

W odpylaczu JET stroną roboczą worków filtracyjnych jest ich zewnętrzna strona, w odróżnieniu od filtrów typu ODP.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Dust collector of EKO-FILTR series, JET type

Jednostka filtracyjna (moduł) odpylacza JET może występować w dwóch szerokościach, tj.:

  • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360);
  • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:

  1. JET-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
  2. JET-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla celkowego zaworu obrotowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę),
  3. JET-TSO – komora brudnego powietrza z zamontowanym przenośnikiem ślimakowym (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączony przenośnik ślimakowy, zakończony otworem dla celkowego zaworu obrotowego).

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET wyposażony jest w system pulsacyjny, który służy do oczyszczania tkaniny filtracyjnej:

Oczyszczanie rękawów filtracyjnych odbywa się poprzez strzały sprężonym powietrzem do worków, które może być załączane podczas normalnej pracy odpylacza. Wymagane jest jednak doczyszczanie worków filtracyjnych podczas tak zwanego czyszczenia końcowego, które odbywa się po wyłączeniu wentylatorów odciągowych. Zalecane jest, aby takie doczyszczanie odbywało się podczas regulaminowych przerw, minimum raz na dobę.

Odpylacze typu JET są dostępne także w wersji zgodnej z dyrektywą ATEX.

Znak strefy EX