Dofinansowanie

Tytuł projektu
„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności ekoinnowacyjnej firmy Filtrowent Sp. z o. o. Sp. k. i gminy Nowy Tomyśl dzięki wdrożeniu do oferty nowoczesnych rozwiązań z zakresu odpylania przemysłowego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Beneficjent: Filtrowent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Okres realizacji projektu: 10.12.2015-31.12.2017

Wartość projektu: 7 380 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 700 000,00 PLN

Realizacja projektu obejmuje: budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn, zakup oprogramowania komputerowego usprawniającego procesy zarządzania i prowadzenie księgowości oraz programu typu CAD wraz z jego wdrożeniem w działalność przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu, w ofercie znajdą się 2 nowe produkty: modułowy kolektor transportowy i odkurzacz stanowiskowy małej wydajności, oraz nieoferowana dotąd usługa wykrawania elementów z blachy. Dodatkowo, oferta zostanie wzbogacona o szereg ulepszonych produktów.