Cyklony do materiałów sypkich

Cyklony do materiałów sypkich to jedna z podstawowych technologii służących do mechanicznej separacji powietrza oraz gazów przemysłowych od zanieczyszczających je pyłów. Znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu.

Charakterystyka cyklonów do odpylania

Nasze cyklony do odpylania wykonujemy z blachy czarnej o grubości od 2 do 3 mm. Pojedynczy cyklon składa się z od dwóch do czterech modułów, w zależności od jego wielkości. Standardowo cyklony wyposażane są we właz inspekcyjny w stożkowej części.

Mechanika działania cyklonu odpylającego

Cyklon odpylający to wykonany z blachy zbiornik w kształcie stożka, do którego wtłaczany jest strumień zapylonego gazu/powietrza. Wewnątrz cyklonu gaz/powietrze zostaje wprowadzony w ruch wirowy, tym samym składające się na niego cząsteczki podlegają działaniu siły odśrodkowej. Ponieważ cząsteczki pyłów zawieszonych w strumieniu są cięższe niż cząsteczki gazu, działająca na nie siła jest większa. To powoduje, że zostają wyrzucone z wiru, a odbijając się od ścian zbiornika wytracają swoją energię kinetyczną i opadają ku stożkowatej części cyklonu, skąd mogą zostać wybrane.

Zastosowanie cyklonów

Cyklony znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Mogą pełnić funkcję zarówno samodzielnego urządzenia odpylającego, jak i wstępnego separatora, który pozwala usunąć ze powietrza znaczną część zanieczyszczeń zanim zostanie ono poddane zasadniczemu oczyszczaniu np. przy pomocy odpylaczy workowych.

Podstawowe typy i wielkości cyklonów typu FD:

ModelWydajność [m3/h]Średnica [mm]Wysokość [mm]
FD-5001000-2500*-30005001800
FD-7003000-6500*-80007002520
FD-10005500-7500*-900010003648
FD-11507000-9500*-1200011504344
FD-13009500-13000*-1650013004975
FD-160016500-23000*-2850016005650
FD-180021000-28000*-3300018006265
FD-200027000-36000*-4500020006350
FD-250037500-50000*-6250025007375