Wyciągi spawalnicze

Wyciągi spawalnicze muszą być nieodłącznymi elementami każdego zakładu pracy czy warsztatu, w którym wykonuje się prace spawalnicze, ponieważ pracownicy za nie odpowiedzialni są narażeni na utratę zdrowia. Niezależnie więc od wielkości danego zakładu, konieczne jest nie tylko wyposażenie pracowników w odzież ochronną, ale również montaż wydajnej instalacji odpylającej.

Wyciągi spawalnicze w systemach PULL-PUSH

Podstawowym zadaniem wyciągów spawalniczych jest szybkie przechwytywanie obecnych w powietrzu dymów oraz pyłów spawalniczych i skutecznie pozbywanie się ich. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę sprzedażową zawierającą właśnie takie urządzenia. Produkujemy i sprzedajemy odpylacze ODM wykorzystywane do skonstruowania systemu PULL-PUSH. Systemy te wyłapują pyły spawalnicze zanim te opadną w dół na skutek wychłodzenia. Dlatego muszą być montowane na dużej wysokości – między 4 a 5 metrów.

Odciągi spawalnicze centralne – funkcjonalne, wytrzymałe, wydajne

Odpylacze ODM są odciągami spawalniczymi o modułowej konstrukcji wykorzystywanymi w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż. Między innymi w drzewnych, cementowych, chemicznych i również tych, w których poszczególne materiały poddaje się obróbce spawalniczej.

Każdy moduł zbudowano według ściśle określonych wytycznych i można go łączyć z innymi modułami, by rozbudowywać instalację filtrującą. Pozwala to na zwiększenie wydajności urządzenia odciągającego pyły spawalnicze przy jednoczesnym braku konieczności konstruowania kolejnej instalacji. Moduły produkujemy z niezwykle wytrzymałego surowca – ocynkowanej ogniowo blachy ze stali węglowej. Cała konstrukcja jest dodatkowo przez nas zabezpieczana za pomocą mas silikonowych, dzięki czemu zanieczyszczenia nie przedostają się do środka, a ciśnienie wewnątrz pozostaje na właściwym poziomie.

Odpylacze ODM wyposaża się we wkłady kasetowe lub patronowe dobierane według potrzeb danego zakładu spawalniczego. Właśnie te elementy służą do zatrzymywania pyłów i oczyszczania powietrza, które przefiltrowane wraca w obręb stanowiska pracy. Kolejną zaletą odpylaczy ODM jest posiadanie zautomatyzowanej funkcji oczyszczania filtrów z gromadzących się pyłów.

Inne rozwiązania dla branży spawalniczej z naszej oferty

Oferujemy również inne rozwiązania służące procesom filtrującym w branży spawalniczej, takie jak:

  • systemy rur – elementy rurowe o przekroju prostokątnym lub kołowym wykonane z blachy ocynkowanej, przeznaczone dla branż i zakładów, w których mogą być narażone na wyjątkowo intensywną eksploatację, między innymi w przemyśle spawalniczym;
  • wentylatory odciągowe – tak zwane odciągi przemysłowe, których celem jest podtrzymanie ciśnienia w urządzeniach filtracyjnych, by można było wciągnąć powietrze wraz z pyłem z kanałów instalacji i tym samym zapewnić swobodny przepływ mieszanki pyłowej;
  • cyklony – urządzenia modułowe stosowane do mechanicznej separacji powietrza i gazów przemysłowych od pyłów, które je zanieczyszczają oraz do łapania iskier, używane w wielu branżach, między innymi drzewnej i spawalniczej; mogą służyć zarówno jako wstępne separatory, jak i samodzielne instalacje odpylające.

Odpylacze cyklonowe

Odpylacze cyklonowe to jedna z podstawowych technologii służących do mechanicznej separacji powietrza od zanieczyszczających je pyłów. Znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Są bardzo często wykorzystywane w branży drzewnej. Są stosowane też w branży spawalniczej jako łapacze iskier.

Wielofunkcyjny odpylacz patronowy odm p

Odpylacze i filtry odpylające naszej produkcji znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się kwestia zanieczyszczonego powietrza oraz gdzie występuje atmosfera potencjalnie wybuchowa i wymagany jest odpowiedni system zabezpieczeń.

Węże odciągowe

Trociny i inne materiały sypkie to cząsteczki charakteryzujące się wysoką twardością – przy wysokich prędkościach wytwarzanych przez instalację odpylającą mogą wytwarzać niszczące tarcie. Dlatego do ich przesyłu wykorzystuje się specjalne węże odciągowe. Co warto o nich wiedzieć?

Systemy rur

W zakresie swojej produkcji oferujemy elementy rurowe o przekroju kołowym i prostokątnym, które wykonane są z certyfikowanej, blachy ocynkowanej.

Zasuwy pneumatyczne

Zasuwy służą do szczelnego oraz szybkiego zamykania – odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, na którym są zainstalowane. Zasuwy naszej produkcji mogą pracować w 21 strefie zagrożenia wybuchem.