Zawory obrotowe FZC

Zawór obrotowy, zwany też śluzą celkową, dozownikiem lub zaworem celkowym, stosowany jest do transportu materiałów pomiędzy dwoma oddzielonymi urządzeniami, na przykład spod filtra bezpośrednio do kontenera. Innymi słowy, zawór umożliwia opróżnianie jednego zbiornika – na przykład odpylacza czy silosu – z magazynowanego materiału i przemieszczenie go do innego podłączonego urządzenia magazynującego lub transportującego, kontenera czy przenośnika ślimakowego.

Drugim, niezwykle istotnym zadaniem zaworu celkowego naszej konstrukcji, jest zabezpieczenie ciśnienia panującego w danym urządzeniu przed przedostaniem się na zewnątrz, do innych części układu. W przypadku wybuchu, jaki może mieć miejsce wewnątrz silosu lub odpylacza, zawór celkowy izoluje ciśnienie i płomień wybuchu nie pozwalając na ich przeniesienie się do innych elementów instalacji.

Gdzie można umiejscowić zawory obrotowe?

Zawory obrotowe można umiejscowić między innymi:

 • pomiędzy filtrem a silosem,
 • pomiędzy cyklonem a silosem do trocin i innej biomasy,
 • pomiędzy filtrem a kontenerem,
 • pomiędzy cyklonem a kontenerem,
 • pomiędzy filtrem a instalacją transportu pneumatycznego,
 • pomiędzy cyklonem a instalacją transportu pneumatycznego, itd.

Dozowniki celkowe – zalety

 • bezawaryjność podczas normalnej pracy,
 • zastosowanie wytrzymałych i trudno ścieralnych, wzmacnianych dodatkowym płótnem, łopat gumowych o grubości 6 mm,
 • nawet trzykrotnie większą wydajność w porównaniu do urządzeń konkurencyjnych,
 • poszerzony korpus zsypowy, aż 350 mm,
 • wirnik śluzy jednolity, wykonany w technologii spawanej, wzmocniony dodatkowymi łącznikami przegrodowymi, dzięki czemu uzyskano powiększoną przestrzeń pomiędzy łopatami,
 • wyposażenie zaworu w łącznik stabilizujący (sprzęgło łańcuchowe),
 • standardowe wyposażenie w motoreduktor walcowy marki „Nord”,
 • standardowe wyposażenie w osłonę ochronną motoreduktora,
 • łagodny start śluzy podczas uruchomienia,
 • łatwy serwis, w tym demontaż motoreduktora oraz wymiana łopat gumowych,
 • możliwość modułowej rozbudowy,
 • dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych z magazynu w Polsce, itp.

Konstrukcja, parametry i zabezpieczenia w zaworach celkowych

Wirniki wyposażone w gumowe łopatki, zapewniają skuteczną separację pomiędzy wlotem i wylotem. Korpus jest wykonany z blach stalowych natomiast wirnik śluzy jest spawany i dodatkowo wzmocniony żebrami dzięki czemu śluza faktycznie jest niezwykle wytrzymała.

Zawór obrotowy jest wyposażony w wirnik dopasowany do korpusu i napędzany silnikiem elektrycznym z przekładnią mechaniczną. Przekładnia połączona jest z silnikiem za pomocą sprzęgła łańcuchowego co przekłada się na łagodny start podczas uruchamiania urządzenia.

Urządzenie i system ochronny ATEX przeznaczone do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Produkowane przez nas celkowe zawory obrotowe typu FZC STD spełniają zasadnicze wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej w zgodzie z dyrektywą 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Sprzedajemy też inne modele zaworów izolujących wybuch – zawory klapowe przeciwwybuchowe.

Ponadto, celkowe zawory obrotowe typu FZC STD pełnią funkcję systemu izolującego wybuch i są urządzeniem certyfikowanym przez organ notyfikowany (1453, GIG, Mikołów, Polska).

Dostępne są urządzenia z następującym oznakowaniem:

St2 II 1/-D Ex h IIIB T125stC Da/-
St2 II 1/2D Ex h IIIB T125stC Da/Db
St2 II 1/3D Ex h IIIB T125stC Da/Dc
St2 II 2/-D Ex h IIIB T100stC Db/-
St2 II 2D Ex h IIIB T125stC Db
St2 II 2/3D Ex h IIIB T125stC Db/Dc

Podstawowe dane techniczne i parametry dla systemu ochronnego:

wykonanie dla pyłów o klasie wybuchowości:
– St1 i St2 (Kst max 300 [m bar/s])

wytrzymałość /zredukowane ciśnienie wybuchu/:
– pred ≤ 50 kPa

Certyfikat badania typu UE

Certyfikat badania typu UE, celkowy zawór obrotowy izolujący wybuch, śluzy celkowe atex, śluzy obrotowe atex, śluza przeciwwybuchowa, zawór obrotowy przeciwwybuchowy, zawór celkowy przeciwwybuchowy, system ochronny atex

Certyfikat o zapewnieniu jakości ATEX-Q

Proces produkcyjny naszych zaworów obrotowych jest nadzorowany i uzyskał certyfikat o zapewnieniu jakości wydany przez jednostkę notyfikującą nr 1453 – Główny Urząd Górnictwa. To najlepsza gwarancja jakości oferowanego przez nas produktu.

Nr certyfikatu: GIG22ATEXQ117.

Znak strefy EX

Wymiary i wydajność zaworów celkowych

Typ zaworu obrotowegoPrędkość obrotowa
[obr/min]
Moc silnika
[kW]
Maksymalna wydajność teoretyczna
[m3/h]
Wydajność dla 50% obciążenia
[m3/h]
Przybliżona masa
zaworu z motoreduktorem [kg]
FZC-500-7-STD/*210,75 lub 1,110352130
FZC-750-7-STD/*210,75 lub 1,115578185
FZC-1000-7-STD/*211,1 lub 1,5 lub 2,2207103225
FZC-2000-7-STD/*211,1 lub 1,5 lub 2,2414206420
FZC-3000-7-STD/*211,1 lub 1,5 lub 2,2621309600
Podstawowe dane techniczne śluz typu FZC STD

Podstawowe wymiary:

Wymiary dla modułu podstawowego, śluza typu 500, 750 i 1000.

Wymiary dla modułów rozszerzonych, śluza typu 2000 i 3000.

Celkowy zawór obrotowy /śluza/ połączona szeregowo
Celkowy zawór obrotowy – urządzenie do przesypu pyłów i materiałów sypkich oraz izolowania wybuchu.