Odpylacze dla recyklingu

Dyrektywa szczegółowo określa wymogi, jakie muszą spełnić zakłady komunalne, sortownie i zakłady przetwarzające odpady w celu redukcji i kontroli emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów. Jednocześnie dyrektywa odsyła do konkluzji zawartych w dokumencie referencyjnym BAT określającym najlepsze dostępne techniki (BAT, od ang. Best Available Techniques) dla przetwarzania odpadów. Dokument referencyjny BAT stanowi odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia w przypadku instalacji objętych zakresem rozdziału II dyrektywy 2010/75/UE (Rozdz. II Procesy i techniki powszechnie stosowane w przetwarzaniu odpadów).

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, opracowaliśmy rozwiązania odpylające dla zakładów zajmujących się przetwórstwem odpadami. Wśród naszych produktów znajdą Państwo:

  • centralne odpylacze workowe ODP, JET,
  • odpylacze ODM-P do drobnych pyłów i oparów,
  • cyklony odpylające,
  • transportery łańcuchowe i ślimakowe.

Inne urządzenia do recyklingu

Oprócz odpylaczy dla recyklingu, oferujemy również inne urządzenia wspierające proces recyklingu:

  • zasuwy ręczne;
  • zasuwy pneumatyczne – używa się ich do szczelnego i szybkiego odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, w którym są zamontowane;
  • zawory celkowe – zawory obrotowe do transportu materiałów i odpadów pomiędzy dwoma urządzeniami,
  • rozdzielacze pneumatyczne – wykorzystywane do pneumatycznego transportu produktów sypkich, na przykład do cyklonu, silosu czy innego zbiornika;
  • elementy rurowe – rury do odciągu trocin, kolana, trójniki, przejścia, redukcje, opaski, złączki, kołnierze, uchwyty i wiele innych;
  • transportery ślimakowe i łańcuchowe – do transportu materiałów o różnej konsystencji i pochodzeniu: sypkich, proszkowatych, lepkich itd.

Odpylacze filtracyjne

Odpylacze i filtry odpylające naszej produkcji znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się kwestia zanieczyszczonego powietrza oraz gdzie występuje atmosfera potencjalnie wybuchowa i wymagany jest odpowiedni system zabezpieczeń.

Odpylacze cyklonowe

Odpylacze cyklonowe to jedna z podstawowych technologii służących do mechanicznej separacji powietrza od zanieczyszczających je pyłów. Znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Są bardzo często wykorzystywane w branży drzewnej. Są stosowane też w branży spawalniczej jako łapacze iskier.

Zasuwy pneumatyczne

Zasuwy służą do szczelnego oraz szybkiego zamykania – odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, na którym są zainstalowane. Zasuwy naszej produkcji mogą pracować w 21 strefie zagrożenia wybuchem.

Systemy rur

W zakresie swojej produkcji oferujemy elementy rurowe o przekroju kołowym i prostokątnym, które wykonane są z certyfikowanej, blachy ocynkowanej.

Węże odciągowe

Trociny i inne materiały sypkie to cząsteczki charakteryzujące się wysoką twardością – przy wysokich prędkościach wytwarzanych przez instalację odpylającą mogą wytwarzać niszczące tarcie. Dlatego do ich przesyłu wykorzystuje się specjalne węże odciągowe. Co warto o nich wiedzieć?

Zawory obrotowe

Zawór obrotowy FZC STD, w myśl dyrektywy ATEX, został zaprojektowany i jest wykonywany jako system ochronny. Poza funkcją przesypywania materiału, pełni również funkcję izolacji wybuchu.

Rozdzielacze sterowane pneumatycznie

Produkowane przez nas rozdzielacze sterowane pneumatycznie są wykorzystywane do pneumatycznego transportu materiałów sypkich. Nierzadko w firmach produkcyjnych istnieje potrzeba przetransportowania powstałego podczas produkcji materiału do znajdujących się daleko miejsc składowania – na przykład kotłowni lub innego zbiornika. W przedsiębiorstwach z branży drzewnej między innymi trociny są przenoszone do silosów i zbiorników, jak również wióry, pyły itp.

Redlery i przenośniki łańcuchowe

Oferowane przez nas przenośniki łańcuchowe, zwane także od nazwiska ich wynalazcy redlerami, służą do transportu materiałów sypkich w różnych branżach przemysłu. Transportuje się nimi między innymi trociny czy otręby w przemyśle drzewnym. Wykorzystuje się je również w przetwórstwie spożywczym do przemieszczania ziaren zbóż, nasion i mąki. Używane są też do transportowania karmy dla zwierząt, tworzyw sztucznych oraz w przemyśle ciężkim, by móc przewozić węgiel, cement czy stal.

Transportery ślimakowe

Przenośniki ślimakowe mogą być stosowane do transportu pyłu, wiórów, wiórów i innych materiałów drobnoziarnistych lub małych kawałków materiałów o strukturze sypkiej, proszkowej i nielepkiej.