Jak działają filtry workowe do pyłów?

Udostępnij

W odpylaczach workowych, jak sama nazwa wskazuje, stosuje się filtry workowe, które zatrzymują pyły i inne zanieczyszczenia, a przepuszczają oczyszczone, wolne od zanieczyszczeń powietrze.

W jaki sposób działają i czym się wyróżniają poszczególne modele odpylaczy filtracyjnych wyposażonych w worki? Jak oczyszcza się worki w tego typu odpylaczach?

Filtry workowe z wewnętrzną i zewnętrzną roboczą stroną

Produkujemy dwa rodzaje centralnych odpylaczy workowych – odpylacze typu JET, w których roboczą stroną worków filtracyjnych jest ich zewnętrzna strona, oraz odpylacze ODP, w których worki filtracyjne są atakowane zanieczyszczonym powietrzem od wewnątrz. Odpylacze typu JET i ODP różnią się sposobem czyszczenia worków.

Worek filtracyjny ma formę długiego rękawa wykonanego ze specjalnej tkaniny (zazwyczaj jest to tkanina poliestrowa o dużych właściwościach przepuszczania powietrza i zatrzymywania drobnych zanieczyszczeń), której rodzaj i gramaturę dobiera się w zależności od rodzaju odpylanego pyłu.

Jak oczyszcza się worki filtracyjne w odpylaczach?

Zanieczyszczenia w postaci pyłów trafiające do odpylacza osadzają się na tkaninie filtracyjnej worków oraz w dolnej części odpylaczy. Materiał nagromadzony w dolnej części odpylacza trzeba regularnie usuwać, a worki odpylacza regularnie czyścić. Istnieje kilka sposobów opróżniania odpylacza:

– do plastikowych worków lub tzw. big bagów,

– do kubłów,

– do kontenerów.

Odpady można także transportować na dalsze odległości za pomocą transporterów i przenośników i przechowywać je np. w silosach.

Poza opróżnianiem odpylacza należy także regularnie czyścić rękawy filtracyjne, aby nie utraciły zdolności filtrowania powietrza. Zazwyczaj odbywa się to automatycznie. W odpylaczach typu JET służy do tego system sprężonego powietrza, za pomocą którego każdy worek jest przedmuchiwany strzałem skompresowanego powietrza.

W odpylaczach typu ODP stosujemy system wstecznego przedmuchu za pomocą wentylatorów regeneracyjnych (dużo niższe zużycie energii w porównaniu z systemem sprężonego powietrza), które przedmuchują worki i strząsają z nich nagromadzony pył. Tu czyszczenie odbywa się także automatycznie w sposób kaskadowy – jeden moduł poddawany jest czyszczeniu, reszta modułów pracuje, co pozwala na czyszczenie odpylacza bez przerywania jego pracy.