Centralne odpylacze workowe typu ODP i JET

Główną pozycją w naszej ofercie są odpylacze workowe z serii EKO-FILTR – ODP i JET. Znajdują one bardzo szerokie zastosowanie w odpylaniu przemysłowym – mogą być stosowane w praktycznie każdego typu zakładzie produkcyjnym, gdzie występuje emisja dużej ilości pyłów, trocin lub innych zanieczyszczeń. Dostępne są również w wariantach zgodnych z dyrektywą ATEX.

Odpylacze ODP i JET – ogólna charakterystyka

Oba typy odpylaczy z serii EKO-FILTR to urządzenia zbudowane ze standaryzowanych modułów. Moduły te, dostępne w dwóch szerokościach (1360 mm oraz 2720 mm), można ze sobą dowolnie łączyć w celu skonstruowania odpylacza o wydajności precyzyjnie dopasowanej do potrzeb zakładu. Modułowa konstrukcja urządzenia pozwala na jego późniejszą rozbudowę w sytuacji, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na wydajność filtracji powietrza. Odpylacze ODP i JET mogą posiadać różne wersje leja zsypowego do opróżniania filtra za zanieczyszczeń:

 • ODP-K i JET-K – opróżnianie bezpośrednio do pojemników
 • ODP-S i JET-S – opróżnianie przez śluzę
 • ODP-TSO i JET-TSO – opróżnianie przez przenośnik ślimakowy

Różnice między odpylaczami

Podstawową różnicą między odpylaczami ODP i JET jest sposób oczyszczania worków filtracyjnych. W przypadku ODP są to:

 • MW – mechanizm wstrząsowy,
 • WR – wentylatory regeneracyjne,
 • MWZ – przedmuch wsteczny wraz z mechanizmem wstrząsowym,

Oczyszczanie materiałów filtracyjnych w odpylaczu workowym typu JET odbywa się z wykorzystaniem tak zwanego strzału sprężonego powietrza. Metoda ta wymaga jednak doczyszczania worków podczas czyszczenia końcowego.

Odpylacze z serii EKO-FILTR dostępne są również w wersji zgodnej z ATEX

Znak strefy EX

ODPYLACZ TYPU ODP

Odpylacz z serii EKO-FILTR jest wielofunkcyjnym urządzeniem o modułowej konstrukcji. W zależności od zastosowanej konfiguracji, m. in. sposobu oczyszczania worków filtracyjnych oraz opróżniania z odpadów, odpylacz można stosować dla małych, średnich i dużych instalacji odpylających.
Odpylacz z serii EKO-FILTR przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Odpylacz filtracyjny z serii EKO-FILTR, typ ODP

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu ODP* jest wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX.

Jednostka filtracyjna (moduł) może występować w dwóch szerokościach, tj.:

 • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360);
 • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz EKO-FILTR serii ODP* może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:

 1. ODP-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
 2. ODP-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla celkowego zaworu obrotowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę),
 3. ODP-TSO – komora brudnego powietrza z zamontowanym przenośnikiem ślimakowym (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączony przenośnik ślimakowy, zakończony otworem dla celkowego zaworu obrotowego).

Odpylacz z serii EKO-FILTR serii ODP* może być wyposażony w różny sposób oczyszczania tkaniny filtracyjnej:

 • MW – poprzez mechanizm wstrząsowy – oczyszczanie filtrów tylko w czasie przerw w pracy odpylacza,
 • WR – poprzez wentylator regeneracyjny – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza,
 • MWZ – poprzez przedmuch wsteczny połączony z mechanizmem wstrząsowym – oczyszczanie filtrów w czasie normalnej pracy odpylacza i po zakończeniu pracy odpylacza.

ODPYLACZ TYPU JET

Odpylacz z serii EKO-FILTR jest wielofunkcyjnym urządzeniem o modułowej konstrukcji. W zależności od zastosowanej konfiguracji, m. in. sposobu oczyszczania worków filtracyjnych oraz opróżniania z odpadów, odpylacz można stosować dla małych, średnich i dużych instalacji odpylających.
Odpylacz z serii EKO-FILTR przeznaczony jest do pracy na zewnątrz, a w szczególnych przypadkach może być również zlokalizowany wewnątrz budynku. Odpylacz przystosowany jest zarówno dla instalacji działających w systemie nadciśnieniowym jak i podciśnieniowym. Urządzenie znajduje zastosowanie w dziedzinie odpylania odpadów poprodukcyjnych między innymi w takich procesach wytwórczych jak przemysł: drzewny, meblarski, papierniczy, metalurgiczny, tworzyw sztucznych.

Odpylacz filtracyjny, odpylacz centralny, odpylacz workowy, filtr workowy, filtr do pyłów
Odpylacz filtracyjny z serii EKO-FILTR, typ JET

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET* jest wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX.

Jednostka filtracyjna (moduł) może występować w dwóch szerokościach, tj.:

 • w wersji WĄSKIEJ (pojedynczej) “W” gdzie L=1360 mm, (moduł 1360×1360);
 • w wersji SZEROKIEJ (podwójnej) “S” gdzie L=2720 mm, (moduł 1360×2720).

Moduły zarówno w wersji wąskiej jak i szerokiej, można wzajemnie ze sobą łączyć, w ten sposób rozbudowując filtr o kolejne bliźniacze moduły. Takie rozwiązanie daje możliwość powiększenia wydajności odpylacza.

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET* może zawierać różną budowę leja zsypowego, który umożliwia opróżnianie filtra z zanieczyszczeń w następujący sposób:

 1. JET-K – komora brudnego powietrza z pojemnikami (opróżnianie bezpośrednio do pojemników),
 2. JET-S – komora brudnego powietrza z bezpośrednim otworem dla celkowego zaworu obrotowego (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączoną śluzę),
 3. JET-TSO – komora brudnego powietrza z zamontowanym przenośnikiem ślimakowym (opróżnianie poprzez dodatkowo podłączony przenośnik ślimakowy, zakończony otworem dla celkowego zaworu obrotowego).

Odpylacz z serii EKO-FILTR typu JET* wyposażony jest w system pulsacyjny. który służy do oczyszczania tkaniny filtracyjnej:

Oczyszczanie rękawów filtracyjnych odbywa się poprzez strzały sprężonym powietrzem do worków, które może być załączane podczas normalnej pracy odpylacza. Wymagane jest jednak doczyszczanie worków filtracyjnych podczas tak zwanego czyszczenia końcowego, które odbywa się po wyłączeniu wentylatorów odciągowych. Zalecane jest, aby takie doczyszczanie odbywało się podczas regulaminowych przerw, minimum raz na dobę.