Innowacyjna technologia

Filtrowent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji klap zwrotnych odsprzęgających falę ciśnienia wybuchu” w ramach w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.02-00-2639/20.

Celem projektu jest wdrożenie autorskiej, innowacyjnej technologii produkcji klap zwrotnych odsprzęgających falę ciśnienia wybuchu. Technologia produkcji została opracowana przez spółkę Filtrowent w wyniku przeprowadzonych samodzielnie prac B+R. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne wykonanie detali niezbędnych do skonstruowania klap zwrotnych, które zostaną wdrożone do oferty jako innowacja produktowa.

Wdrożenie własnej technologii produkcji jest niezbędne, konieczne i warunkujące uruchomienie oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu. Nowa technologia zostanie w praktyce zastosowana w bazie technologicznej, na którą składać się będą środki trwałe nabywane i wytwarzane w ramach projektu, dzięki czemu możliwa będzie sprzedaż innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 520 000,00 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 684 000,00 zł.