PANELE DEKOMPRESYJNE VIGILEX

Stosowanie paneli dekompresyjnych na obudowach (np. na filtrach, odpylaczach, silosach, itp.) jest najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia tych aparatów przed wystąpieniem w ich wnętrzu niedopuszczalnie wysokiego nadciśnienia spowodowanego wybuchem wewnętrznym.

Panele dekompresyjne (zwana także membranami) spełniają funkcję słabych powierzchni w ścianach obudowy zbiornika, które podczas wystąpienia wybuchu wewnątrz filtra czy silosu otwierają się, odprowadzając na zewnątrz płomień, palący się i niespalony materiał wraz z nadmiarem ciśnienia zmniejszając tym samym ciśnienie wewnątrz zbiornika. Aby cały proces odciążenia wybuchu odbył się w sposób bezpieczny, na etapie projektowania obudowy należy wykonać obliczenia lub testy określające wytrzymałość ciśnieniową obudowy. Znając wytrzymałość obudowy oraz inne istotne parametry (klasa wybuchowości pyłu, kształt i wielkość obudowy, statyczne nadciśnienie aktywacji oraz warunki dotyczące chmury pyłu wewnątrz obudowy) oblicza się powierzchnię potrzebną do prawidłowego odciążenia danego zbiornika. Innymi słowy wymiar i liczbę paneli dekompresyjnych jakie należy zamontować na danym urządzeniu aby skutecznie ochronić urządzenie przed skutkami wybuchu.

Należy zaznaczyć, że system odciążania wybuchu nie zabezpiecza przed wystąpieniem wybuchu ani go nie tłumi ale polega na zminimalizowaniu ciśnienia wybuchu do bezpiecznego poziomu, który dana obudowa wytrzyma (w przypadku wybuchu nie dojdzie do rozerwania obudowy ani zniszczenia powłoki zewnętrznej konstrukcji). Bezpieczne odciążanie wybuchu wymaga również wyznaczenia strefy, do której zostanie odprowadzone nadciśnienie, płomień oraz palące się cząsteczki wybuchu. Musi to zatem być strefa odpowiednio oznakowana, wyłączona z ruchu i bez dostępu dla osób czy pojazdów przebywających na terenie zakładu.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Stif na terenie Polski

Certyfikat

Skrócona instrukcja montażu panelu dekompresyjnego

VL

  • panel płaski ze sztywnym kołnierzem – odporność na podciśnienie: 50 mbar
VL

VD

  • panel wypukły – odporność na podciśnienie: 200 mbar
VD

VL-S

  • panel płaski z miękkim kołnierzem – odporność na podciśnienie: 50 mbar
VL-S

VL-R

  • panel zakrzywiony – odporność na podciśnienie: 50 mbar
VL-R

VL SANITARY

  • panel do zastosowań higienicznych – odporność na podciśnienie: 50 mbar
VL-SANITARY

VD-HV

  • panel wzmocniony – odporność na podciśnienie: 200 – 600 mbar
VD-HV

PRZEBIEG CIŚNIENIA PODCZAS WYBUCHU BEZ ODCIĄŻANIA (krzywa niebieska) I ODCIĄŻANEGO (krzywa czerwona)

Pmax – maksymalne ciśnienie wybuchu

Pred – zredukowane ciśnienie wybuchu

Pred,max – maksymalne, zredukowane ciśnienie wybuchu

Pstat(1) – statyczne ciśnienie aktywacji systemu ochronnego (zadziałanie systemu zabezpieczającego – membran)

Pstat(2) – statyczne nadciśnienie określające wytrzymałość konstrukcyjną obudowy (odpylacza)

Panele dekompresyjne pełniące funkcję systemu zabezpieczającego, mają za zadanie odciążyć wybuchu powstały wewnątrz obudowy (odpylacza) w czasie, w którym zostanie zachowany poziom Pred,max<Pstat(2)

PRAWIDŁOWE MIEJSCE MONTAŻU PANELI DEKOMPRESYJNYCH NA OBUDOWIE ODPYLACZA FILTRACYJNEGO

Aby panele dekompresyjne zadziałały prawidłowo należy je montować po BRUDNEJ stronie odpylacza.

Umiejscowienie paneli dekompresyjnych tylko po CZYSTEJ stronie odpylacza (za workami filtracyjnymi) zarówno na ścianie bocznej jak i w dachu odpylacza, jest NIEPRAWIDŁOWE, NIESKUTECZNE i STWARZA NIEBEZPIECZEŃSTWO. Poniżej prezentujemy przykłady prawidłowego montażu paneli na odpylaczu.

skrócone worki filtracyjne, atak worków po zewnętrznej stronie
usunięte worki filtracyjne, atak worków po zewnętrznej stronie
atak worków po wewnętrznej stronie

*czerwony obszar – BRUDNA strona odpylacza (przed filtracją)
*niebieski obszar – CZYSTA strona odpylacza (po filtracji)
Uwaga, ważna zasada: X ≥ D