VIGIFLAP.PL

Filtrowent International Sp. z o. o. Sp.k. jest autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Stif na terenie Polski

Certyfikat

ZASTOSOWANIE

Zawory klapowe montowane są na odcinkach rurowych po brudnej stronie instalacji rurowej (na przykład tuż przed odpylaczem filtracyjnym), a ich podstawowym zadaniem jest izolacja rozprzestrzeniania się wybuchu powstałego np. w odpylaczu w kierunku obrabiarek i wnętrza hali produkcyjnej. W razie wybuchu, klapa zostaje zamknięta przez falę uderzeniową, co zapobiega przeniesieniu wybuchu do innych części urządzenia lub ciągu technologicznego. Klapy są instalowane na rurociągu, w ustalonej odległości instalacyjnej, dzięki czemu mogą one stanowić wielopoziomową ochronę danego systemu.

Zawór jest utrzymywany w stanie otwartym przez ramię dźwigni. Może być stosowany zarówno na wejściu, jak i na wyjściu chronionego urządzenia (np. odpylacza). Pozwala to odizolować chronione urządzenie od wybuchu lub nadciśnienia. W przypadku wybuchu zawór zamyka się i pozostaje zablokowany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się płomienia. Odblokowanie klapy odbywa się ręcznie.

Zastosowanie klap przeciwwybuchowych Filtrowent

PODSTAWOWE DANE

 • Korpus: stal malowana,
 • Klapa: Okrągła wypukła,
 • klapa: Stal nierdzewna,
 • Średnica: ø160mm do ø800mm,
 • Uszczelka EPDM FDA: -30°C do +70°C/14F° do 158F°,
 • Kołnierze: konstrukcja kołnierzy ISO i ANSI,
 • Czujnik indukcyjny: czujniki wskazujące zamknięcie bez ATEX w przypadku wybuchu lub nadciśnienia.

OPCJE

 • Korpus: Stal ocynkowana,
 • Korpus: stal nierdzewna,
 • Uszczelka silikonowa FDA i 1935/2004CE: -10°C do +180°C/14F do 356F,
 • Przeciwkołnierz,
 • Czujniki sygnalizacji zamknięcia ATEX 21,
 • Czujnik pojemnościowy ostrzegający o gromadzeniu się kurzu (maks.: 70°C/158F),
 • Skrzynka przyłączeniowa zainstalowana na korpusie, po przeciwnej stronie mechanizmu blokującego.

CERTYFIKACJA

 • INERIS 19ATEX0016X,
 • 2014/34/UE
 • EN16447,
 • EN 15089,
 • EN 1127-1,
 • EN 14460,
 • NFPA 69:2019,
 • INERIS 08ATEXQ406
 • ISO9001:2015.

WYMIARY & ODLEGŁOŚĆ MONTAŻU ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO VIGIFLAP

VIGIFLAP DN
(mm)
Minimalna objętość naczynia*Lmin (minimalna odległość montażowa)**Lmin (minimalna odległość montażowa)Lmax (maksymalna odległość montażowa)Pobierz PDF
160a1,35 m33,0 m5,0 m17,0 m
160b0,70 m34,0 m6,0 m17,0 m
180a1,35 m33,0 m5,0 m17,0 m
180b0,70 m34,0 m6,0 m17,0 m
2001,35 m34,6 m6,6 m17,0 m
2501,35 m34,0 m6,0 m17,0 m
3002,90 m34,6 m6,6 m17,0 m
3502,90 m34,2 m6,2 m17,0 m
4004,50 m35,2 m7,2 m17,0 m
4504,50 m34,7 m6,7 m17,0 m
5006,05 m35,8 m 7,8 m17,0 m
5506,05 m35,5 m7,5 m17,0 m
6007,65 m37,2 m9,2 m17,0 m
6507,65 m36,7 m8,7 m17,0 m
7007,65 m36,4 m8,4 m17,0 m
75010,00 m37,3 m9,3 m17,0 m
80010,00 m36,9 m8,9 m17,0 m

* Zawór klapowy uruchamiany przez przepływ powietrza roboczego, pozycja pozioma.
** Zawór klapowy utrzymywany w stanie otwartym, z kolanami, pozycja pionowa.

SPECYFIKACJA

Kst max≤ 250 bar.m/s
Kst minBez limitu
Pmax10 bar
MIE≥ 10 mJ
MIT≥ 400°C
MESG1,7 mm
Pred max*≤ 0,5 bar
Wytrzymałość2,0 bar
OznakowanieEX II D
Atex wew.Strefa 20 (II 1D)
Pył**Wszystkie rodzaje pyłów
Stężenie pyłuBez limintu
Prędkość przepływu powietrzaCzysta strona powietrza: ≤ 30 m/s
Brudna strona powietrza: ≤ 45 m/s
PracaCzysty obieg powietrza
Brudny obieg powietrza
Zakres przepływu powietrzaPrzepływ ssący
Przepływ tłoczący
Ciśnienie robocze500 mbar max
Podciśnienie robocze-800 mbar max
Ilość kolanBez limitu

* Naczynie (potencjalne źródło zapłonu).
** Pył organiczny, pył syntetyczny i pył metalowy.

TESTY KLAPY VIGIFLAP PRZEPROWADZONE W JEDNOSTCE NOTYFIKOWANEJ INERIS

Wideo – test wykonany bez klapy zwrotnej.
Wideo – test wykonany bez klapy zwrotnej – slow motion.
Wideo – test wykonany z klapą zwrotną VIGIFLAP.
Wideo – test wykonany z klapą zwrotną VIGIFLAP – slow motion.
Wideo – test wykonany z klapą zwrotną VIGIFLAP DB 800 – slow motion.
Wideo – test wykonany z klapą zwrotną VIGIFLAP – przeciwciśnienie – slow motion.

CECHY ZAWORU PRZECIWWYBUCHOWEGO VIGIFLAP

rysunek 1
rysunek 2

POZYCJE PRZEPŁYWU PROCESU

rysunek 3
rysunek 4
rysunek 5

INSTALACJA ZAWORU KLAPOWEGO IZOLUJĄCEGO WYBUCH

Oferowane przez Filtrowent certyfikowane zawory zwrotne służące do izolacji skutków wybuchu, mają zastosowanie do pracy z przepływem powietrza w kierunku ssącym lub z przepływem powietrza w kierunku tłoczącym. Zawór zwrotny można zainstalować w pozycji A i B (rysunek 1) po stronie zapylonego powietrza lub w położeniu C i D (rysunek 2) po stronie czystego powietrza. W pozycji D i E zawór klapowy musi być zablokowany w pozycji otwartej za pomocą zainstalowanego systemu mechanicznego.

Roboczy kierunek przepływu powietrza (Push lub Pull) nie ma wpływu na minimalną odległość montażową.

Zaleca się, aby pozycje D i E wprowadzały z powrotem czyste powietrze do pomieszczenia roboczego. nie zaleca się używania pozycji C (rysunek 3) i F (rysunek 4).

Miejsce montażu dla zaworu izolującego wybuch
rysunek 6

Na rysunku obok przedstawiono dopuszczalne orientacje zaworu izolującego skutki wybuchu dla klapy z serii VigiFlap, dla instalacji poziomych i pionowych.
Pozycje A i B są zgodne, jeśli zawór VigiFLAP jest zainstalowany w pozycji poziomej ± 10°.
Pozycje C, D, E, F, G i H są zgodne, jeśli zawór VigiFLAP jest zainstalowany pod kątem lub w pozycji pionowej (powyżej ± 10°).

Zawór w pozycji A do E i B do C ma dwie możliwości pracy:
– z klapą w pozycji swobodnej, otwieraną przez przepływ powietrza,
– z klapą zawsze utrzymywaną w pozycji otwartej przez system mechaniczny.
Zawór w pozycji C do D i E do D
zawsze z klapą otwartą (otwarcie grawitacyjne, bez użycia blokującego systemu).
Zawór w pozycji A do G i B do G
musi pracować z klapą utrzymywaną w pozycji otwartej przez wbudowany system mechaniczny.

Dopuszczalne orientacje zaworu izolującego skutki wybuchu dla klapy z serii V-Flap
rysunek 7

Podczas doboru, rodzaju i sposobu montażu zaworu klapowego, należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • aktualność certyfikacji zaworu klapowego wraz z sprawdzeniem do jakiej klasy wybuchowości zawór klapowy ma zastosowanie (St1, St2, St3),
 • dozwoloną odległość oraz ilość zastosowanych kolan na odcinku pomiędzy wlotem do odpylacza, a klapą (informacja zawsze jest podana w instrukcji, należy jednak sprawdzić tę informację przed zakupem i montażem),
 • montaż klapy w stosunku do pracy odpylacza, tzn. czy zawór klapowy będzie montowany dla odpylacza nadciśnieniowego (wersja PUSH – układ tłoczący) czy odpylacza podciśnieniowego (wersja PULL – układ ssący),
 • pozostałe warunki montażu klapy, m. in.: wymogi dotyczące montażu systemu rurowego po stronie chronionej, prawidłowe umieszczenie klapy na rurociągu, itp.

KRZYWE SPADKU CIŚNIENIA

rysunek 8