Co trzeba wiedzieć przed zakupem systemu odpylającego?

Udostępnij

Pyły poprodukcyjne to bardzo niebezpieczny rodzaj zanieczyszczenia. Wdychane wraz z powietrzem mogą przyczyniać się do poważnych problemów zdrowotnych wszystkich osób przebywających na terenie danego zakładu. Ponadto, niektóre z pyłów mogą ulec zapłonowi, co grozi ogromnymi stratami. Dlatego konieczne jest wyposażenia zakładu w systemy odpylające. Co należy brać pod uwagę przed dokonaniem wyboru jednego z rozwiązań?

Rodzaje urządzeń odpylających

W skład oferty urządzeń odpylających Filtrowent wchodzi kilka różnorodnych rozwiązań:

  1. Centralne odpylacze workowe – ODP i JET
  2. Odpylacze ODM – ODM-P i ODM-K
  3. Odpylacze stacjonarne MDF
  4. Cyklony

Każde z nich znajduje nieco inne zastosowanie w przemyśle. Przykładowo odpylacze ODP i JET oraz ODM charakteryzują się uniwersalnością – mogą być stosowane w wielu branżach, w których typowym problemem jest zapylenie powietrza (np. przez trociny, pył cementowy czy drobiny tworzyw sztucznych) w zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenia tego typu służą do filtrowania różnych obrabiarek stanowiących często linie produkcyjne, które podczas normalnej pracy wytwarzają bardzo dużą ilość pyłu. Inne zastosowanie mają odpylacze MDF, które wykorzystuje się w charakterze odciągów pyłów. Podłączane do indywidualnych urządzeń lub zespołów urządzeń, takich jak obrabiarki stolarskie dbają o bieżące usuwanie pyłów z  tych mechanizmów i zapobiegają roznoszeniu się zanieczyszczeń po wnętrzu obiektu. Jeszcze inne zastosowanie znajdują cyklony do trocin, których można użyć w charakterze zarówno samodzielnego urządzenia odpylającego, jak i wstępnego separatora, który usuwa część zanieczyszczeń z powietrza przed zasadnicza filtracją wykonywaną przez odpylacze ODP, JET czy ODM.

Rodzaj zanieczyszczenia i jego stężenie

Aby mieć pewność, że wybrany system odpylający będzie spełniał powierzone mu zadanie, należy go dobrać pod kątem:

  • Rodzaju zapylenia – wiele odpylaczy to urządzenia o szerokim zastosowaniu, niemniej charakterystyka występujących w danym zakładzie zanieczyszczeń jest bardzo ważną informacją.
  • Stężenie zapylenia – nie tylko rodzaj pyłów obecnych w obiekcie musimy być brany pod uwagę, ale również jego stężenie. Im jest ono wyższe, tym większe zapotrzebowanie na wydajność urządzeń odpylających. Instalacja o zbyt niskiej wydajności nie będzie w stanie zapewnić skutecznego oczyszczania powietrza, tym samym nie spełni swojej funkcji.

Strefa zagrożenia wybuchem

W przypadku pyłów palnych – takich jak odpady produkcji drewna czy papieru – bardzo istotną kwestią jest strefa zagrożenia wybuchem. Zgodnie z unijną dyrektywą ATEX, wszystkie urządzenia znajdujące się w miejscu, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem, muszą spełniać określone wymogi. W zależności od częstotliwości lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego typu zagrożenia, strefa ATEX wyróżnia trzy rodzaje stref dla obiektów, w których występuje zanieczyszczenie pyłami palnymi:

  • Strefa 20 – ilość pyłów jest tak wysoka, że prawdopodobieństwa powstania atmosfery wybuchowej (tj. stężenia pyłów w powietrzu między górną a dolną granicą wybuchowości) jest duże, a po wystąpieniu problemu utrzymuje się on przez dłuższy czas
  • Strefa 21 – atmosfera wybuchowa w tej strefie występuje sporadycznie, a spowodowana jest normalnymi warunkami pracy urządzeń fabrycznych
  • Strefa 22 – atmosfera wybuchowa w tej strefie występuje rzadko, nie jest spowodowana normalnymi warunkami pracy urządzeń, a ponadto utrzymuje się przez krótki czas.

Wybór odpowiedniego rozwiązania do odpylania zakładu produkcyjnego jest zadaniem trudnym – wymaga doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. Nasi specjaliści dysponują jednym i drugim, i chętnie pomogą Państwu dobrać rozwiązanie odpowiednie dla Waszych potrzeb.