Dlaczego dbałość o czyste powietrze jest tak ważna?

Udostępnij

Bez wody człowiek może przetrwać kilka dni, bez jedzenia nawet kilka tygodni, bez powietrza zaś – najwyżej kilka minut. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny jest dostęp do powietrza. Często zapominamy jednak, że niemal równie istotna jest jakość powietrza, którym oddychamy, a więc przede wszystkim jego czystość. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w różnego rodzaju zakładach, w których mamy do czynienia z wysokim zapyleniem.

Powietrze czyste, czyli jakie?

Według encyklopedycznej definicji powietrze to mieszanina różnego rodzaju gazów oraz aerozoli, które tworzą atmosferę ziemską. Najważniejszym elementem składowym powietrza dla wszystkich istot żyjących jest oczywiście tlen, choć wcale nie jest go w powietrzu dużo, gdyż stanowi niecałe 21% jego objętości. Resztę stanowią gazy takie jak azot, dwutlenek węgla, argon, hel, a także zawiesina pary wodnej. Zanieczyszczenie powietrza to z kolei wszelkiego rodzaju substancje – gazy, ciecze oraz ciała stałe – które nie wchodzą w naturalny skład powietrza lub też ich stężenie w atmosferze jest wyższe, niż naturalnie. Zanieczyszczeniem może być więc np. dwutlenek węgla, który co prawda wchodzi w skład atmosfery, jednak w wyniku działań ludzkich (np. przemysłu) lub też naturalnych czynników jak np. erupcja wulkanu może wzrastać ponad miarę. Do zanieczyszczeń zaliczamy również różnego rodzaju pyły, np.: pył cementowy, pył drzewny, mikroskopijne odpady powstające w wyniku obróbki metali czy tworzyw sztucznych. Największe ich stężenie występuje w miejscach, gdzie powstają – a więc w zakładach przemysłowych stanowiąc zagrożenie dla osób w nich przebywających. Dlatego niezwykle istotne jest wyposażenie takich zakładów w odpowiednie systemy odpylające.

Zdrowotne konsekwencje zanieczyszczenia powietrza

Poza oczywistym dyskomfortem związanym z podrażnieniem błon śluzowych, oddychanie zapylonym powietrzem, może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych układu oddechowego. Najczęściej spotykane to:

  • alergie oddechowe,
  • astma,
  • pylica,
  • zwłóknienie płuc,
  • nowotwór płuc.

Tego typu schorzenia mogą rozwijać się w ludzkim organizmie przez całe lata bez odczuwalnych objawów  – bardzo często w takich sytuacjach jest już zbyt późno na działania profilaktyczne, niezbędne może okazać się leczenie bardziej inwazyjnymi metodami. Należy pamiętać, że każde, nawet najmniejsze stężenie niepożądanych pyłów jest szkodliwe dla naszego zdrowia i należy dążyć do ich całkowitego wyeliminowania. W przeciwnym wypadku, zdrowie, a nawet życie pracowników zakładów przemysłowych jest wystawione na bardzo poważne niebezpieczeństwo.

Zagrożenie wybuchem

Drugim poważnym niebezpieczeństwem związanym z zapyleniem powietrza w zamkniętych obiektach, jest ryzyko wystąpienia wybuchu i pożaru. Nie trzeba dużo, żeby doszło do takiego wypadku – wystarczy, że stężenie pyłów w powietrzu znajdzie się w zakresie między dolną a górną granicą wybuchowości. Tak powstaje atmosfera wybuchowa, która w mgnieniu oka może się zapalić. Wtedy potrzeba tylko źródła zapłonu, którym może być ładunek elektrostatyczny zgromadzony na urządzeniach przemysłowych lub zwarcie w instalacji elektrycznej. Taki wypadek stwarza ogromne zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się wewnątrz obiektu, ale również wszystkich instalacji i urządzeń.

Jak radzić sobie z zapyleniem zakładów przemysłowych?

Jedynym skutecznym zabezpieczeniem przed zagrożeniem jakie niesie ze sobą zapylenie powietrza w zakładzie produkcyjnym jest zastosowanie w nim odpowiednio dobranych odpylaczy filtracyjnych. Przy konstruowaniu takiej instalacji należy wziąć pod uwagę nie tylko stopień zapylenia wewnętrznego środowiska, ale również charakter zanieczyszczeń i ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. Jako specjaliści w tej dziedzinie, oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania z zakresu odpylania przemysłowego  – nasi doświadczeni projektanci i doradcy z pewnością dobiorą rozwiązania odpowiednie dla Państwa zakładu produkcyjnego.