Gdzie prawidłowo zamontować membranę?

Udostępnij

Podczas wybuchu wewnątrz odpylacza, szybko narasta ciśnienie, które kilkadziesiąt krotnie może przekroczyć wytrzymałość obudowy, doprowadzając w ten sposób do zniszczenia filtra (efekt przypominający wybuch granatu) i stwarzając w ten sposób śmiertelne niebezpieczeństwo. Dlatego też, jednym z rozwiązań chroniących obudowę odpylacza, które stosowane jest m. in. przez Filtrowent, jest zastosowanie paneli dekompresyjnych, które mają za zadanie w bezpieczny sposób odciążyć skutki wybuchu.

Producent odpylacza musi wykonać obliczenia wytrzymałościowe dla obudowy odpylacza, w celu określenia maksymalnego ciśnienia statycznego. parametr ten jest konieczny do dobrania prawidłowej powierzchni dla paneli odciążających, które będą zamontowane na obudowie odpylacza.

Przebieg ciśnienia w czasie dla wybuchu normalnego (krzywa niebieska) i odciążonego (krzywa czerwona)

Pmax – maksymalne ciśnienie wybuchu

Pred – zredukowane ciśnienie wybuchu

Pred,max – maksymalne, zredukowane ciśnienie wybuchu

Pstat(1) – statyczne ciśnienie aktywacji systemu ochronnego (zadziałanie systemu zabezpieczającego – membran)

Pstat(2) – statyczne nadciśnienie określające wytrzymałość konstrukcyjną obudowy (odpylacza)

Panele dekompresyjne pełniące funkcję systemu zabezpieczającego, mają za zadanie odciążenia wybuchu powstałego wewnątrz obudowy (odpylacza) w czasie, w którym zostanie zachowany poziom Pred,max<Pstat(2)

Prawidłowe miejsce montażu, na obudowie odpylacza filtracyjnego, paneli dekompresyjnych (membran)

Dla prawidłowego – zgodnego z normą europejską – i bezpiecznego zafunkcjonowania paneli dekompresyjnych, należy ich montaż zaprojektować po BRUDNEJ stronie obudowy odpylacza.

Lokalizacja paneli dekompresyjnych tylko po CZYSTEJ stronie odpylacza (za workami filtracyjnymi) zarówno na ścianie bocznej jak i w dachu odpylacza, jest NIEPRAWIDŁOWA, NIESKUTECZNA I STWARZAJĄCA NIEBEZPIECZEŃSTWO.

skrócone worki filtracyjne, atak worków po zewnętrznej stronie
usunięte worki filtracyjne, atak worków po zewnętrznej stronie
atak worków po wewnętrznej stronie

*czerwony obszar – BRUDNA strona odpylacza (przed filtracją)
*niebieski obszar – CZYSTA strona odpylacza (po filtracji)

Uwaga, ważna zasada: X ≥ D