Jak odpylać odpady poprodukcyjne?

Udostępnij

Zapylenie powietrza to problem, który dotyczy wielu zakładów przemysłowych działających w różnych branżach – od produkcji materiałów budowlanych, przez produkcję mebli, na obróbce tworzyw sztucznych kończąc. Odpady pod postacią pyłów mają bardzo negatywny wpływ na stan zdrowia pracowników zakładów, a także mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego w obiektach takich konieczne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń odpylających.

Jak odpylać zakłady produkcyjne?

Odpylanie, czyli oczyszczanie powietrza z unoszących się w nim zanieczyszczeń pod postacią cząstek stałych – pyłu cementowego, drobin metalu i tworzyw sztucznych czy trocin – może odbywać się na kilka różnych sposobów. Podstawowym rozwiązaniem jest wykorzystanie tkanin i worków filtracyjnych. Generalna zasada jest w tym przypadku bardzo prosta – strumień zanieczyszczonego pyłami powietrza kierowany jest na tkaninę, której pory są na tyle małe, by zatrzymać cząsteczki stałe, a jednocześnie na tyle duże, by umożliwić swobodny przepływ powietrza. Filtry są następnie czyszczone z pyłów. W naszej ofercie posiadamy kilka typów odpylaczy filtracyjnych:

  • ODP i JET – oba modele posiadają podobną konstrukcję, różnią się sposobem czyszczenia filtrów pod postacią worków,
  • ODM – to wielofunkcyjne odpylacze, wykorzystujące różne typy i rodzaje zarówno wkładów, jak i tkanin filtracyjnych,
  • MDF – to odpylacze stacjonarne, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z urządzeń, np. szlifierek do drewna.

Na zupełnie innej zasadzie działają cyklony, które mogą być wykorzystywane zarówno jako samodzielne urządzenia odpylające, jak również do odpylania wstępnego przed filtrowaniem. Cyklon ma postać tuby zakończonej u dołu stożkiem. Wtłaczane do niego zapylone powietrze wpada w ruch wirowy, co powoduje, że na składające się na nie cząsteczki działa siła odśrodkowa. Cząsteczki stałe  są znacznie cięższe, niż cząsteczki gazów, dlatego też działająca na nie siła jest proporcjonalnie większa. To powoduje, że pyły zostają wyrzucone ze strumienia powietrza i uderzają w ściany cyklonu odpylającego. Wraz z uderzeniem tracą swoją energię kinetyczną i pod wpływem grawitacji swobodnie opadają w dół, do stożka, z którego mogą zostać wybrane i usunięte.

Odpylanie zgodne z dyrektywami unijnymi

Niektóre z rodzajów pyłów – np. drobiny drewna czy papieru – są materiałami palnymi i w odpowiednio wysokim stężeniu, mogą przyczyniać się do powstawania atmosfery wybuchowej. W takich przypadkach bardzo ważne jest żeby urządzenia odpylające były wykonane w zgodzie z unijną dyrektywą ATEX. Tylko takie urządzenia i instalacje są w stanie skutecznie chronić zakład przed wybuchem pożaru, do jakiego może dojść na skutek przypadkowego zapłonu – będącego np. wynikiem powstania ładunków elektrostatycznych.

Na jakie rozwiązanie postawić?

Dobór instalacji i urządzeń odpylających w zakładzie to kwestia mocno indywidualna, uzależniona od takich czynników jak:

  • Kubatura obiektu.
  • Stężenie powstające w wyniku produkcji zanieczyszczeń.
  • Charakterystyka zanieczyszczeń – pyły palne, niepalne, cementowe, drewniane etc.
  • Strefa zagrożenia wybuchem w przypadku pyłów palnych – określana na podstawie wytycznych dyrektywy ATEX.

Nie sposób stworzyć wydajnego, skutecznego i – przede wszystkim – bezpiecznego systemu odpylania dla zakładu bez uwzględnienia tych i wielu innych czynników. Dlatego tak ważne jest, by doborem instalacji zajmowali się profesjonaliści w tej dziedzinie. Zespół naszej firmy ma ponad 20 lat doświadczenia w branży odpylania, jesteśmy liderem na rynku i możemy pochwalić się owocną współpracą z wieloma markami. Jeśli Państwa działalność wymaga stworzenia systemów oczyszczania powietrza, zgłoście się do nas – nasi projektanci i doradcy z pewnością znajdą rozwiązania w sam raz dla Waszych potrzeb.