Jak panele dekompresyjne chronią obudowy odpylaczy na wypadek wybuchu?

Udostępnij

Jednym z urządzeń pozwalających na niwelowanie skutków wybuchu w strefach potencjalnie niebezpiecznych są panele dekompresyjne zwane też membranami. Wyjaśniamy, w jaki sposób panele w takich sytuacjach chronią obudowy odpylaczy filtracyjnych.

Czym są panele dekompresyjne i jakie ich rodzaje wyróżniamy?

Dostępne w naszej ofercie panele dekompresyjne to systemy zabezpieczające, które montuje się w odpylaczach, by odciążały wybuch powstały wewnątrz jego obudowy. Panele należą do grona systemów ochronnych ATEX, co w myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oznacza sprzęt inny niż komponenty urządzeń, którego zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie wytworzonego wybuchu bądź ograniczenie skutecznego zasięgu płomienia oraz ciśnienia wybuchu.

Panele dekompresyjne montowane są w odpylaczach, filtrach, a także silosach i innych zbiornikach. Membrany mogą występować z deflektorami lub bezpłomiennymi urządzeniami od odciążania wybuchu.

Jak membrany odciążają wybuch w odpylaczu?

Działanie paneli dekompresyjnych opiera się na zredukowaniu ciśnienia powstałego w trakcie wybuchu w odpylaczu. Podczas wystąpienia wybuchu membrany otwierają się, odprowadzając płomień na zewnątrz, a także palący się i niespalony materiał. W ten sposób następuje redukcja ciśnienia w zbiorniku.

Żeby jednak panele dekompresyjne skutecznie chroniły obudowy odpylaczy i zmniejszyły niebezpieczeństwo związane z eksplozją, już w trakcie projektowania obudowy powinno się wykonać obliczenia pozwalające oszacować jej wytrzymałość ciśnieniową. Dysponowanie tą wartością oraz innymi parametrami, takimi jak klasa wybuchowości pyłu, pozwala określić wymiar i liczbę paneli dekompresyjnych, jakie trzeba zainstalować w urządzeniu.