Rola i znaczenie odpylaczy przemysłowych w procesach recyklingu

Udostępnij

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami potrzebują odpylaczy przemysłowych, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia z powietrza i zarazem spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, jakie jest znaczenie oferowanych przez nas odpylaczy w procesach recyklingowych.

Do czego firmom zajmującym się przetwórstwem opadów potrzebne są odpylacze?

Na gospodarowanie odpadami składa się wiele wyspecjalizowanych czynności, takich jak kruszenie, zbieranie, odsiewanie i belowanie. Podczas tych procesów powstaje wyjątkowo dużo pyłu, który musi zostać usunięty. Temu właśnie służą produkowane i sprzedawane przez Filtrowent odpylacze do recyklingu. Pozbycie się zapylenia pozwala nie tylko na ochronę zdrowia pracowników, ale też przyczynia się do usprawnienia cyklów produkcyjnych.

Jakiego rodzaju odpylacze mogą być stosowane w procesach recyklingu?

W naszej ofercie znajduje się wiele urządzeń odpylających dla branży zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Są to: cyklony do odpylania w formie stożkowatych zbiorników, odpylacze patronowe ODM-P do oparów i drobnych pyłów, centralne odpylacze workowe JET oraz ODP, a także transportery łańcuchowe i ślimakowe. Ponadto oferujemy szereg innych rozwiązań wspierających procesu recyklingu. Należą do nich na przykład pneumatyczne zasuwy odcinające, zawory celkowe, rury do odciągu trocin i wiele innych.

Jakie akty prawne regulują kwestie odpylania w recyklingu?

Rolę i znaczenie odpylaczy przemysłowych w procesach recyklingu podkreślają wytyczne poszczególnych aktów prawnych. Dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych nakłada w tym zakresie wymogi na sortownie, zakłady komunalne i przedsiębiorstwa przetwarzające odpady. Dyrektywa ta odsyła też do wytycznych zawartych w dokumencie referencyjnym BAT.