Zbiornik buforowy na pellet – czysta kotłownia

Nasze zbiorniki silosowe nie tylko nadają się do gromadzenia odpadu poprodukcyjnego powstającego podczas procesu technologicznego przy maszynach obróbczych, ale również znajdują znakomicie zastosowanie jako magazyn na paliwo stałe – pellet, który później wykorzystywany jest jako bio-opał, w celu ogrzewania budynków, biur czy hal produkcyjnych.