Cyklony typ FD

Cyklony zwane też separatorami to jedna z podstawowych technologii służących do mechanicznej separacji powietrza od zanieczyszczających je pyłów. Oferujemy cyklony o różnej wydajności, w wykonaniu standardowym (z nogami) ale także na indywidualne potrzeby jak np. cyklon montowany na silosie lub na konstrukcji stalowej.

Pobierz katalog