Zbiorniki buforowe z systemem opróżniającym

Produkujemy również małe zbiorniki buforowe do wiórów i trocin, które można instalować bezpośrednio pod wysypem z odpylaczy filtracyjnych, cyklonów, dużych silosów.

Zbiornik buforowy naszej produkcji ma pojemność ok. 7 m3. Można w nim gromadzić materiał podczas normalnej pracy instalacji bez konieczności jednoczesnej pracy wentylatora transportowego. Wentylator transportowy zostaje uruchamiany dopiero po napełnieniu zbiornika i jest włączany tylko na czas opróżniania zbiornika. Dzięki takiemu rozwiązaniu można znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne pracujących urządzeń i obniżyć rachunki za prąd.