Jak działa i gdzie znajduje zastosowanie dozownik celkowy?

Udostępnij

W przemyśle gdzie mamy do czynienia z transportem materiałów sypkich istotną kwestię stanowi odpowiednie dozowanie i transportowanie danego materiału. Właśnie tu z pomocą przychodzi dozownik celkowy zwany także śluzą.

Budowa i zasada działania dozownika celkowego

Dozownik celkowy to urządzenie, które pozwala dozować i transportować materiał sypki (np. granulaty, trociny, pellet, pył, ziarna itp.). Montowany jest najczęściej na wsypach urządzeń procesowych (np. między cyklonem a silosem) oraz na wylocie zbiorników (np. pod silosem, zbiornikiem buforowym czy pod odpylaczem), a także w układach transportu pneumatycznego.

Na konstrukcję zaworu celkowego składa się wirnik z łopatami, który obracając się, transportuje materiał w tzw. komorach celkowych – przestrzeniach pomiędzy łopatami – co gwarantuje odpowiednie dozowanie materiału przy jednoczesnym wyrównywaniu ciśnień pomiędzy zbiornikami.

Dodatkowe funkcje zaworu celkowego

Dozownik celkowy znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, gdzie wymagane jest dozowanie transportowanego materiału. Na rynku dostępne są różne rodzaje zaworów celkowych, które różnią się wydajnością, wielkością, materiałem, z jakiego są wykonane oraz możliwościami zastosowań. Przykładowo, inne zawory stosowane są przy produkcji żywności (stal nierdzewna), a inne w przemyśle drzewnym (stal węglowa).

Dodatkowo zawory celkowe mogą stanowić system ochronny ATEX. Odpowiednio wyprodukowany, przetestowany i certyfikowany zawór celkowy zapobiega przedostaniu się ciśnienia panującego w jednym urządzeniu (np. w silosie)  do drugiego (np. transportu pneumatycznego pod silosem), co w przypadku stref zagrożonych wybuchem, stanowi istotny element ochronny całego układu. Przykładowo, gdy wewnątrz odpylacza lub silosu nastąpi mieszanina wybuchowa i dojdzie do wybuchu, zawór celkowy będący jednocześnie systemem ochronnym, nie dopuści do rozprzestrzenienia się powstałego nadciśnienia oraz płomienia do innych elementów systemu.