Jak działają odpylacze typu ODM?

Udostępnij

Jakość powietrza w zakładach pracy jest niezwykle istotna zarówno dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom, jak i dla minimalizowania ryzyka uszkodzenia znajdujących się w nich urządzeń, linii produkcyjnych etc. Jednym z najbardziej wszechstronnych i skutecznych rozwiązań w dziedzinie oczyszczania powietrza z pyłów poprodukcyjnych są odpylacze typu ODM. Jak działają te urządzenia?

Konstrukcja odpylaczy ODM

Odpylacze ODM to urządzenia modułowe, których konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości blach stalowych ocynkowanych ogniowo i formowanych na zimno – odpowiedni dobór materiałów gwarantuje wysoką jakość produktów i ich odporność na czynniki zewnętrzne. W kluczowych punktach konstrukcja jest ponadto uszczelniana przy pomocy masy silikonowej. Pojedynczy moduł składa się z szeregu elementów – dzięki standardowej konstrukcji moduły można ze sobą łączyć, w ten sposób uzyskując instalację o wydajności adekwatnej do potrzeb danego zakładu produkcyjnego.

Jak działa odpylacz ODM?

Zasada działania odpylacza jest stosunkowo prosta. Urządzenie służy do oddzielania powietrza od unoszących się w nim zanieczyszczeń stałych (np. trocin czy pyłów cementowych) – po zakończeniu cyklu czyszczenia powietrze jest z powrotem tłoczone do wnętrza zakładu. Proces rozpoczyna się od dostarczenia zapylonego powietrza do wnętrza odpylacza do czego służy wlot zabrudzonego powietrza. Bezpośrednio z wlotu powietrze przedostaje się do komory wkładu filtracyjnego, gdzie następuje filtrowanie zabrudzonego powietrza z zanieczyszczeń W odpylaczach ODM stosujemy wkłady filtrujące kasetowe lub patronowe o dobranych do urządzenia parametrach (wymiary, powierzchnia filtracyjna, wydajność etc.). Wkłady wykonane są z tkanin zatrzymujących cząsteczki stałe –zanieczyszczenia te są następnie usuwane z urządzenia przez lej zsypowy. Tymczasem wolne od zanieczyszczeń powietrze trafia do kanału zbiorczego a ostatnim etapem jest wypuszczenie oczyszczonego powietrza przez wylot z powrotem do obiektu.

Oczyszczanie filtrów

Filtry mają ograniczoną przepustowość, a to oznacza, że muszą być regularnie czyszczone – w przeciwnym wypadku nie będą w stanie spełniać swojej funkcji. W odpylaczach ODM stosujemy funkcję automatycznego czyszczenia przy pomocy sprężonego powietrza, dostarczanego za pomocą kolektora. Za sterowanie czyszczeniem odpowiedzialny jest programowalny sterownik, który dokonuje pomiaru różnicy ciśnień wewnątrz komory filtracyjnej i uruchamia cykl czyszczenia, jeśli spadek ciśnienia jest większy, niż ustalona wartość. Częstotliwość uruchamiania cyklu czyszczenia uzależniona jest od rodzaju pyłu oraz obciążenia odpylacza ODM. W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, pył z odpylacza może być usuwany bezpośrednio do pojemników bądź przy pomocy śluzy lub przenośnika ślimakowego połączonego z śluzą.

Panele odciążające wybuch

Ważnym elementem konstrukcji odpylaczy ODM są panele odciążające wybuch zgodne z dyrektywą ATEX. Ich zadaniem jest, jak sama nazwa wskazuje, odciążanie wybuchu. Jeśli wewnątrz odpylacza dojdzie do zapalenia łatwopalnego pyłu (np. trocin), panele natychmiast się otwierają, wyprowadzając na zewnątrz nadmierne ciśnienie, płomień oraz spalone i niespalone odpady. Ważne jest, żeby odpylacz był ustawiony w sposób nie zagrażający podpaleniem sąsiadujących obiektów oraz zapewnienie aby nikt nie miał wstępu do strefy odciążania wybuchu.

Zastosowanie odpylaczy ODM

Nasze odpylacze ODM znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, między innymi w:

  • przemyśle cementowym – zakłady produkujące cement, cegły, tynki, glinę,
  • przemyśle metalowym – zakłady specjalizujące się w obróbce metali, jak szlifowanie, cięcie, śrutowanie,
  • przemyśle drewnianym – cięcie, szlifowanie i inna obróbka drewna, produkcja mebli czy materiałów wykończeniowych,
  • przemyśle chemicznym – produkcja kredy,
  • przemysł tworzyw sztucznych.

Podsumowując, odpylacze ODM to rozwiązanie nie tylko wydajne i wszechstronne, ale również proste, a przez to bezawaryjne i zapewniające wysoki standard bezpieczeństwa produkcji. Zapraszamy do kontaktu – nasi projektanci oraz doradcy z przyjemnością  będą służyć Państwu w doborze odpowiedniej instalacji odpylającej.