Jakie funkcje w przemyśle drzewnym pełnią cyklony do odpylania?

Udostępnij

Przemysł drzewny to jedna z gałęzi przemysłu, która generuje znaczną ilość pyłów i odpadów. Aby zapewnić efektywność procesów produkcyjnych oraz bezpieczeństwo pracowników, konieczne jest stosowanie odpowiednich systemów odpylania.

Oczyszczanie powietrza z pyłów i cząstek stałych

Cyklon do odpylania to urządzenie, które wykorzystuje siłę odśrodkową do oddzielania cząstek stałych od powietrza. W przemyśle drzewnym, gdzie powstaje duża ilość pyłu drzewnego oraz innych zanieczyszczeń, takie urządzenia są niezbędne do utrzymania czystości powietrza w miejscu pracy. Dzięki zastosowaniu cyklonów odpylających możliwe jest skuteczne oczyszczanie powietrza z pyłów i cząstek stałych, co przekłada się na znaczną poprawę jakości powietrza w zakładzie, a zatem właściwą ochronę zdrowia pracowników oraz usprawnia gospodarkę odpadami, o czym poniżej. Ponadto oczyszczanie powietrza w ten sposób pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Poprawa efektywności procesów produkcyjnych

Cyklony odpylające nie tylko dbają o czystość powietrza, ale również wpływają na efektywność procesów produkcyjnych w przemyśle drzewnym. W trakcie obróbki drewna powstaje wiele odpadów, takich jak wióry, trociny czy pyły drzewne, które mogą zakłócać pracę maszyn i urządzeń a w efekcie negatywnie wpływać na ich żywotność oraz na bezpieczeństwo pracowników.  Dzięki zastosowaniu cyklonów odpylających możliwe jest skuteczne oddzielanie tych odpadów od powietrza oraz łatwiejsze gospodarowanie zgromadzonym odpadem. Oddzielone cząstki zanieczyszczeń opadają w dół stożka cyklonu, który jest zazwyczaj opróżniany za pomocą zaworu obrotowego. Materiał odpadowy może w sposób kontrolowany trafiać np. do big bagów, kontenerów, zbiornika buforowego lub nawet być transportowany za pomocą transportu pneumatycznego na dalszą odległość. Dzięki temu utrzymanie czystości jest zdecydowanie łatwiejsze, bo niemal bezobsługowe. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń możliwe jest więc nie tylko utrzymanie czystości powietrza w zakładach produkcyjnych, ale także ochrona mienia przedsiębiorstwa przed uszkodzeniami spowodowanymi przez pyły i inne odpady.