Jakie zastosowanie mają zawory obrotowe w wykonaniu ATEX?

Udostępnij

Celkowe zawory obrotowe naszej produkcji to urządzenia służące do przysypywania materiałów sypkich oraz pełniące funkcję systemu ochronnego w miejscach, gdzie występuje atmosfera wybuchowa. Opisujemy, jakie dokładnie mają zastosowanie w instalacjach odpylających.

Izolowanie wybuchu i opróżnianie odpylacza

Produkowane przez nas zawory obrotowe są systemami ochronnymi ATEX, co oznacza, że służą do izolowania wybuchu. Są odpowiedzialne zatem za bardzo istotne zadania w systemach odpylających. Ściślej mówiąc: redukowanie zagrożenia następuje dzięki temu, że śluzy zapobiegają przedostaniu się ciśnienia w danym urządzeniu poza zawór, zarazem opróżniając odpylacz z pyłów czy wiórów. W ten sposób chronione są inne elementy instalacji odpylającej.

Zawory obrotowe spełniają wymagania stawiane urządzeniom przystosowanym do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej, zawarte w dyrektywie 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., zwanej też dyrektywą ATEX.

Transport materiałów pomiędzy urządzeniami

Zawory obrotowe, nazywane również celkami, śluzami czy dozownikami celkowymi, mają za zadanie transportowanie materiałów sypkich (np. wiórów, trocin, peletu) między dwoma odrębnymi urządzeniami. Może to być choćby transport spod filtra bezpośrednio do kontenera. Zawór opróżnia jeden zbiornik, a następnie gromadzony materiał przemieszcza wprost do innego urządzenia transportującego, np. podajnika ślimakowego.

Dozowniki celkowe można montować pomiędzy cyklonem i kontenerem, filtrem i silosem, czy instalacją transportu pneumatycznego oraz w wielu innych konfiguracjach. Produkcja naszych zaworów obrotowych jest ściśle nadzorowana i uzyskała certyfikat gwarancji jakości ATEX wydany przez Główny Urząd Górnictwa.