Montaż filtra, dla pyłów z płyty wiórowej, o wydajności 115.000 m3/h, wkrótce zostanie uruchomiony

Udostępnij

Tworzenie nowych urządzeń odpylających, mierzenie się z nowymi wyzwaniami, sprostanie minimalnym i obowiązującym przepisom prawnym, dbanie o bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne, i w tym wszystkim jednocześnie utrzymanie bardzo wysokiego standardu dla urządzeń i wykonywanych przez nas prac, stało się dla nas pasją.

Pozostało tylko kilka godzin do uruchomienia kolejnego odpylacza z serii EKO-FILTR, który będzie pracował w bardzo prężnie rozwijające się firmie w okolicach zagłębia meblarskiego, tj.: Wieruszowa.

Uruchamiany filtr będzie służył do odpylania maszyn obróbczych, dzięki którym będą powstawały m. in. meble skrzyniowe. Całkowite zapotrzebowanie odciąganego powietrza będzie wynosiło 115.000 m3/h. Urządzenie filtracyjne zostało tak zaprojektowane, aby zajmowało jak najmniej miejsca.

Odpylacz został usadowiony na mocnej konstrukcji wsporczej, pod którą będą zlokalizowane dwa duże kontenery służące do gromadzenia odpadów. Kontenery zostaną podpięte do specjalnego systemu dokowania. System ten podłączany jest do kontenerów pneumatycznie, za pomocą dwóch otworów przygotowanych w każdym kontenerze. W ten sposób zostanie zminimalizowane rozprzestrzenianie się pyłu wokół całego urządzenia.

załadunek kontenerów odpadem poprodukcyjnym, system dokowania, czysty układ załadunku pyłem kontenerów
System dokowania kontenerów – załadunek odpadem

Wentylatory odciągowe zostały wbudowane w odpylacz, w jego górnej części. Będą pracowały w układzie podciśnieniowym. Wartości dodanych tego rozwiązania jest kilka, a do najważniejszych należą:

 • oszczędność miejsca – wentylatory odciągowe znajdują się w przestrzeni (powierzchni) zabudowy odpylacza. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy brak potrzeby przygotowania dodatkowych fundamentów pod wentylatory wolnostojące, a sama stacja filtracyjna może być zlokalizowana bliżej hali produkcyjnej, redukując w ten sposób długości kanałów wentylacyjnych i odciągowych,
 • redukcja hałasu – wentylatory odciągowe są standardowo zabudowane w kabinach akustycznych, dzięki czemu powstający w skutek ich pracy hałas, jest maksymalnie minimalizowany,
 • wydłużona żywotność urządzeń i mniejsze zużycie energii elektrycznej – wentylatory pracując na podciśnieniu, przetłaczają przez siebie tylko czyste powietrze (nie leci przez nie żaden odpad i pył, które znacząco zużywają wewnętrzne części wentylatora). Dzięki zastosowaniu specjalnym wirnikom w wentylatorach podciśnieniowych, sprawność samego wentylatora znacząco rośnie, co ma finalnie wpływ na obniżenie kosztów energii,
 • kaskadowy układ – w odpylaczu zazwyczaj montowanych jest kilka wentylatorów o tej samej lub bardzo podobnej mocy. W danym momencie, przy odpowiednim układzie kanałów odciągowych, pracuje tylko taka ilość wentylatorów, na jaką w danym momencie jest zapotrzebowana wydajność. Ponadto, np. podczas prac konserwacyjnych i naprawczych, wentylatory które nie są w serwisie, mogą dalej pracować i obsługiwać układ odpylania.
wentylatory odciągowe zabudowane w dachu filtra
Wentylatory odciągowe do czystego powietrza zlokalizowane w górnej części odpylacza

Oczywiście nie zapomnieliśmy o prawidłowym zabezpieczeniu całego układu przeciwwybuchowo. Wiadomym jest, że odciągany pył, wewnątrz urządzenia filtracyjnego, razem z mieszaniną powietrza, tworzy atmosferę wybuchową, dlatego też:

 • wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne, które zlokalizowane są wewnątrz odpylacza, i tym samym pracując w atmosferach potencjalnie wybuchowych, zostały odpowiednio dostosowane do pracy w tych strefach i posiadają odpowiednie oznakowanie przeciwwybuchowe – znak Ex,
 • układ zabezpieczono w urządzenia ochronne, które wcześniej, przed wprowadzeniem do użytku, wymagały przejścia rygorystycznych testów w jednostkach notyfikowanych. Wszystkie te urządzenia przeszły testy pozytywnie i zostały nadane im odpowiednie cechy Ex. Tymi urządzeniami są:
  • panele dekompresyjne, które zamontowane są po brudnej stronie odpylacza, z funkcją swobodnego odciążenia wybuchu,
  • zawory klapowe, które zamontowane są na kanałach dopływowych brudnego powietrza do odpylacza, z funkcją izolacji wybuchu,
  • celkowy zawór obrotowy, który zamontowany jest w dolnej części odpylacza, który poza funkcją bezciśnieniowego przesypu odpadu z odpylacza do układu transportowego, posiada również funkcję izolacji wybuchu.

Tak zaprojektowany układ i przy bardzo wysokiej wytrzymałości obudowy odpylacza firmy Filtrowent (odpylacz jest wykonany z blachy konstrukcyjnej o grubości 2 i 3 mm), który jest w stanie przetrwać wewnętrzny wybuch, w razie zaistnienia tak niebezpiecznego zdarzenia, zostanie prawidłowo ochroniony, tzn.:

 • fala i płomień powstałe w wyniku wewnętrznego wybuchu zostaną swobodnie uwolnione w bezpieczne miejsce na zewnątrz odpylacza,
 • fala i płomień przenoszące się przez kanały dolotowe zostaną skutecznie zatrzymane przez klapy zwrotne, dzięki czemu nie dotrą do wnętrza hali,
 • fala i płomień, które będą rozprzestrzeniać się wewnątrz brudnej strony odpylacza, nie przedostaną się do układu transportowego spod filtra do kontenerów – zostaną zatrzymane przez zawór obrotowy.

Zapraszamy do krótkiej lektury: Chroń życie i majątek.