Na co zwrócić uwagę przy wyborze silosów do trocin?

Udostępnij

W dzisiejszych czasach, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej, magazynowanie odpadów produkcyjnych i ich dalsze przetwarzanie stają się istotne dla wielu przedsiębiorstw. Silosy pełnią istotną rolę w przechowywaniu sypkich odpadów czy surowców, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, zanim dokonamy wyboru silosu.

Materiał konstrukcyjny silosu i wyposażenie

Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość jest odpowiedni dobór silosu do przechowywanego materiału. Silosy są produkowane ze stali węglowej, z cementu, a także istnieją silosy z włókna szklanego czy silosy tkaninowe. Silosy można podzielić pod kątem ich budowy na silosy z płaskim dnem oraz silosy z lejem stożkowym. W zależności od przechowywanego materiału silosy mogą być wyposażone w wygarniacz, urządzenie wspomagające wyładunek silosu. Nierzadko przechowywany materiał ma tendencję do zawieszania się na ścianach silosu. W takich przypadkach stosuje się silosy z dnem lejkowym oraz wygarniacz, który obracając się wewnątrz leja silosu, spulchnia materiał i powoduje jego opadanie w dół silosu, skąd materiał jest odbierany przy pomocy np. zaworu obrotowego, przenośnika ślimakowego lub transport pneumatyczny.

Ponadto silosy są wyposażone w czujniki ciśnienia czy czujniki poziomu napełnienia. W przypadku przechowywania materiałów mogących stworzyć mieszaninę wybuchową (pył unoszący się wewnątrz silosu) silosy są dodatkowo wyposażone w systemy ochronne jak np.: panele dekompresyjne lub systemy wykrywania i gaszenia iskier, a także na wypadek pożaru w tzw. instalację suchego pionu.

I tak w zależności od przechowywanego materiału silos może być wyposażony we wszystkie wyżej wymienione urządzenia (np. silos na trociny drewniane) lub tylko ich część, np. silos na pellet, który nie wymaga wygarniacza, ze względu na dużą wagę usypową – samoistnie opada w dół leja – nie ma tendencji do zawieszania się.

Pojemność i wymiary silosu

Pojemność silosu jest kolejnym istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze. W zależności od potrzeb można wybrać silosy o różnych pojemnościach – od kilkudziesięciu do nawet kilkuset metrów sześciennych. Warto zwrócić uwagę na całkowitą pojemność silosu, czy jego konstrukcja umożliwia ewentualną rozbudowę, jaka jest dopuszczalna masa usypowa materiału, którym silos będzie wypełniony, czy silos został skonstruowany w oparciu o odpowiednie normy konstrukcyjne (chodzi tu o wytrzymałość konstrukcyjną silosu na różne obciążenia np. obciążenie wiatrem, śniegiem czy wzrostem ciśnienia wewnątrz silosu) jak również czy przewidziano włazy inspekcyjne, drabiny i platformy serwisowe.