O czym mówi oznakowanie Ex na urządzeniach stosowanych w odpylaniu?

Udostępnij

W zakładach produkcyjnych z dużym zapaleniem może dojść do wystąpienia eksplozji. Co mówią nam oznakowania EX na instalacjach odpylających i urządzeniach potrzebnych w procesie odpylania? Jakie obowiązki na producentów urządzeń do odpylania nakłada dyrektywa ATEX z 2014 roku? Co oznacza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą ATEX?

Po co i gdzie stosuje się oznaczenia EX?

Wszystkie urządzenia  pracujące w strefie zagrożenia wybuchem muszą być odpowiednio sklasyfikowane i zabezpieczone. W instalacjach odpylających, gdzie mamy do czynienia z atmosferą wybuchową, urządzenia i komponenty instalacji muszą być odpowiednio oznakowane, a instalacja zabezpieczona przed wybuchem i jego skutkami odpowiednimi systemami ochronnymi.
Oznaczenia Ex służą do sklasyfikowania urządzeń oraz systemów ochronnych stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem. Dzięki oznakowaniu Ex wiadomo, w jakich warunkach dane urządzenie może pracować.

Urządzenie z oznakowaniem EX jest całkowicie bezpieczne

Oznakowanie EX znajdziemy na takich urządzeniach dostępnych w naszej ofercie jak: wentylatory odciągowe do odpylaczy filtracyjnych, przenośniki ślimakowe do transportu materiałów sypkich różnego pochodzenia czy zasuwy pneumatyczne.

Oznaczenia te są gwarantem tego, że dane urządzenie jest przeznaczone do pracy w określonych strefach zagrożonych wybuchem. Zagadnienie to reguluje unijna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Nazywana jest dyrektywą ATEX 114. Sam skrót ATEX ma swoje źródło we francuskim słowie „atmosphère explosible”, które oznacza „atmosferę wybuchową”.

Ponadto instalacje odpylające muszą by wyposażone w odpowiednie systemy ochronne ATEX, należą do nich m.in. zawory klapowe i celkowe służące do izolacji wybuchu oraz panele dekompresyjne służące do odciążenia wybuchu.

O czym mówi dyrektywa ATEX 114?

Ujednolica ona ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do urządzeń oraz systemów ochronnych ATEX stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Narzuca ona producentom wymagania w obszarze dbałości o to, by tworzone przez nich instalacje były odpowiednio zabezpieczone, a co za tym idzie przystosowane do wykorzystywania ich w atmosferze potencjalnie wybuchowej.