Wybuchy w urządzeniach odpylających (film)

Udostępnij

Aktualnie przepisy unijne nakazują użytkownikom systemów odpylania podjąć wiele działań, dzięki którym skutki pożaru lub wybuchu pyłów zostaną zminimalizowane. Systemy odpylające muszą być uzbrojone w odpowiednie urządzenia mechaniczne i systemy ochronne (zgodne z dyrektywą ATEX), dzięki którym ryzyko wystąpienia wybuchu i/lub ograniczenia skutków dla takich zdarzeń jest w odpowiedni sposób zminimalizowane.

WAŻNE!

Systemy ochronne przed wprowadzeniem do obrotu, zawsze muszą być najpierw poddane certyfikacji w jednostce notyfikującej, która po weryfikacji i przeprowadzeniu odpowiednich badań, nadaje certyfikat ATEX.

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne przeznaczone do pracy w strefach wybuchowych przed dopuszczeniem do obrotu, muszą również być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z dyrektywą ATEX. Dla takich urządzeń przeprowadza się analizę ryzyka, na podstawie której nadawana jest odpowiednia kategoria, określająca wymagany poziom bezpieczeństwa jaki należy dla danego urządzenia zapewnić. W szczególnych przypadkach takie urządzenia podlegają również certyfikacji w odpowiedniej jednostce notyfikującej.

Po co to wszystko?

Odpowiedź jest prosta. Pożary i wybuchy się zdarzają. Stosując odpowiednie systemy ochronne oraz pozostałe urządzenia, które mają zastosowanie w strefach wybuchowych, podczas zdarzeń związanych z pożarem i/lub wybuchem, minimalizują ryzyko powstania uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia przez ludzi oraz utraty majątku.

Jak często takie zdarzenia jak pożar i wybuch powstają?

Na te pytanie jest ciężko odpowiedzieć. Jest wiele czynników wpływających na to czy pożar lub wybuch mogą się wydarzyć. Na pewno należy do każdej nowej inwestycji związanej z urządzeniami, które będą pracować z palnymi i wybuchowymi pyłami, a w szczególności w instalacjach odpylających, podejść z rozwagą i poważnie. Nie można oszczędzać na bezpieczeństwie, ponieważ to się nie opłaca! Warto również już istniejące instalacje, które były budowane w przeszłości, a nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, dostosować do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, uzbroić je w odpowiednie systemy i urządzenia, w czym oczywiście firma Filtrowent może pomóc.

Dla przykładu, poniżej umieszczamy krótki film, który pokazuje jakie skutki może przynieść pożar i wybuch przy udziale instalacji odpylającej. Jest to zdarzenie, które stało się niedawno, bo wiosną 2020 roku, w jednej z fabryk w Radomsku.

źródło powyższego fragmentu filmu wideo: Telewizja NTL
https://www.facebook.com/tvntl/videos/2689046521324664/