Zabezpieczenia antywybuchowe i przeciwpożarowe w silosach do trocin

Udostępnij

W silosach zazwyczaj przechowywane są sypkie i suche materiały, do których zaliczamy między innymi trociny, wióry drzewne i inne surowce drewnopochodne. To jednak generuje ryzyko wystąpienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do pożaru, a nawet wybuchu. W jaki zatem sposób producenci silosów zabezpieczają je, żeby zapobiec groźnym dla urządzeń i ludzi zdarzeniom?

Do czego dokładnie służą silosy?

Sprzedawane i produkowane przez nas silosy są zbiornikami przeznaczonymi do magazynowania odpadów odzyskanych z maszyn przetwórczych przez różnego rodzaju odpylacze przemysłowe oraz filtry odpylające. Można więc powiedzieć, że są one finalnym elementem magazynującym.

Na ogół gromadzi się w nich materiały o pochodzeniu drzewnym, takie jak trociny czy wióry, ale służą one także do przechowywania trocin z tworzyw sztucznych czy pelletu do ogrzewania. Silosy znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. I właśnie dlatego, że magazynuje się w ich wnętrzu duże ilości materiałów na potrzeby przemysłu, wykonujemy je z bardzo wytrzymałych ocynkowanych blach konstrukcyjnych.

Jakie zabezpieczenia znajdują się w silosach?

Wilgotność przechowywanych w silosach do trocin materiałów nie przekracza 10-15 %. Tak suche odpady mogą przyczynić się do powstania pożaru bądź eksplozji, dlatego silosy wyposażamy w różne zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Takie wymogi przed producentami stawia dyrektywa ATEX. Jest to unijny akt prawny zawierający wymagania nakładane na producentów wyrobów przeznaczonych do funkcjonowania w środowisku zagrożonym wybuchem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego przez dyrektywę ATEX silosy do trocin wyposażone się w systemy ochronne ATEX – komplety atestowanych paneli dekompresyjnych, które mają za zadanie odciążyć wybuch w sposób bezpieczny, a także czujniki ciśnienia oraz suche piony przeciwpożarowe ze zraszaczami.