Zasady gospodarowania pyłów i odpadów sypkich

Udostępnij

Istnieje wiele procesów produkcyjnych, w trakcie których powstaje szczególnie dużo uciążliwego pyłu. Przykładem może być przesiewanie popiołów dennych ze spalarni śmieci, produkcja żywności, czy karmy dla zwierząt, kiedy używane są sita przesiewowe lub podajniki wibrujące, a przetwarzany materiał ma tendencje do pylenia. Tego typu procesy wymagają odpowiedniego podejścia i zabezpieczeń.

Zapylenie jako zagrożenie dla zdrowia i środowiska

Uwalniane podczas procesów produkcyjnych drobne cząsteczki pyłów zanieczyszczają powietrze i wpływają negatywnie na zdrowie ludzi, powodują także uszkodzenie maszyn czy urządzeń. Przebywanie w mocno zapylonym pomieszczeniu jest nie tylko uciążliwe, ale i niebezpieczne. W Polsce obowiązują przepisy regulujące dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery, które mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego systemu odpylającego z wykorzystaniem filtrów odpylających lub cyklonów. W przypadku, gdy mamy do czynienia z pyłem o właściwościach wybuchowych wymagane są dodatkowo odpowiednie zabezpieczenia urządzeń odpylających, szkolenia pracowników i regularne kontrole stanu technicznego urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa. Regulują to postanowienia dyrektyw ATEX: 2014/34/UE oraz 1999/92/WE.

Zasady bezpiecznego składowania odpadów sypkich

Odciągany pył, w zależności od rodzaju materiału, jest najczęściej składowany w odpowiednio przygotowanych miejscach lub zbiornikach. Transport i składowanie materiałów sypkich też jest nie lada wyzwaniem, a ich bezpieczne składowanie opiera się na kilku kluczowych zasadach. Należy zapewnić odpowiedni sposób wyładowczo-załadowczy, transport (pneumatyczny, za pomocą podajników łańcuchowych czy ślimakowych) i odpowiednie przechowywanie (big bagi, kontenery, zbiorniki buforowe, kontenery czy silosy). Ponadto, ważne jest utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń, ogólne utrzymywanie porządku wokół maszyn. Dodatkowym rozwiązaniem jest także monitorowanie jakości oczyszczonego powietrza, co pozwoli na szybkie wychwycenie ewentualnych usterek czy awarii.