Zastosowanie odpylacza typu ODM dla systemu PULL-PUSH w spawalniach

Udostępnij

Zapylenie powietrza stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla osób przebywających w obrębie zakładu pracy. Zjawisko to jest typowe między innymi dla zakładów, w których wykonuje się prace spawalnicze. Aby zniwelować zapylenie i poprawić nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort pracowników, stosuje się między innymi systemu PULL-PUSH. Jak taki system funkcjonuje?

Odciąganie pyłów spawalniczych systemami PULL-PUSH

W procesie spawania powstają dymy spawalnicze, czyli mieszanki gazów z unoszącymi się w nich drobnymi cząsteczkami metali. Cząsteczki te, nazywane również pyłem spawalniczym, unoszone są przez ciepłe gazy ku górze pomieszczenia, gdzie tworzą gęstą chmurę zanieczyszczeń. Dopóki są ciepłe i utrzymują się na górze, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób przebywających w obrębie zakładu, z czasem jednak dochodzi do ich stopniowego wychładzania i opadania. Z tego powodu przeznaczone do ich wyłapywania systemy PULL-PUSH instalowane są na dużej wysokości – zazwyczaj od 4 do 5 metrów. Dzięki temu są one w stanie wyłapywać pyły zanim te zdążą opaść niżej, do poziomu na którym przebywają ludzie. Systemy PULL-PUSH to specjalne instalacje filtrowentylacyjne, które wymuszają ruch powietrza w górnych partiach zakładu przemysłowego w dwóch kierunkach – wciągają zanieczyszczone powietrze, poddają je filtracji, a po oczyszczeniu wtłaczają z powrotem do wnętrza zakładu. Stosowane są one przede wszystkim w zakładach spawalniczych, gdzie spawane są duże elementy (np. konstrukcje obiektów budowlanych czy pojazdów), a przez to niemożliwe jest zastosowanie punktowych odciągów pyłów. Systemy PULL-PUSH mogą być również używane w celu odzyskiwania energii cieplnej z gazów spawalniczych – tym samym pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło oraz ograniczyć koszty eksploatacji zakładu produkcyjnego.

Odpylacz typu ODM z systemem PULL-PUSH

Jednym z rozwiązań stosowanych do zbudowania systemu PULL-PUSH w zakładzie spawalniczym, są nasze wielofunkcyjne odpylacze typu ODM. Urządzenia te mają modułową konstrukcję – każdy moduł skonstruowany został według określonych standardów i może być łączony z innymi modułami w celu rozbudowy urządzenia i zwiększania jego wydajności. To bardzo ważna zaleta – jeśli w wyniku modernizacji zakładu dojdzie do zwiększenia produkcji pyłów spawalniczych, nie ma potrzeby konstruowania nowej instalacji filtrującej, wystarczy rozbudować obecną o kolejne moduły. Odpylacze ODM mogą być wyposażone we wkłady kasetowe lub patronowe, których parametry, takie jak wymiary czy powierzchnia filtracyjna i wydajność dobierane są pod kątem indywidualnych potrzeb. Zadaniem wkładu jest zatrzymywanie cząsteczek pyłów i tym samym oczyszczanie przepływającego przez nie powietrza. Filtry, niezależnie od swojej konstrukcji oraz parametrów, mają ograniczoną pojemność, dlatego bardzo istotne jest ich regularne czyszczenie z nagromadzonych pyłów. W odpylaczach ODM oczyszczanie filtrów jest w pełni zautomatyzowane i odbywa się przy użyciu sprężonego powietrza. W momencie, kiedy ciśnienie wewnątrz komory filtracyjnej spada poniżej określonej wartości, sterownik urządzenia uruchamia cykl czyszczenia polegający na dozowaniu czystego powietrza pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób pyły są usuwane do pojemników, skąd mogą być następnie usunięte.