Zasuwy pneumatyczne “Ex” – najtaniej!

Udostępnij

Z wielką przyjemnością informujemy, że do naszego portfolio dołączają zasuwy nożowe, sterowane pneumatycznie, które wykonane są zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dla produkowanych przez nas zasuw nożowych, sterowanych pneumatycznie, standardowo nadajemy kategorię II 2/-D Ex IIIC T85stC Gb. Oznacza to, że znajdują one zastosowanie podczas pracy, gdzie w ich wnętrzu, panuje 21 strefa zagrożenia wybuchem.

21 strefa to przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania. Takie przestrzenie występują w kanałach wentylacyjnych, w których transportowane są mieszanki pyłowe posiadające parametry zapalności i wybuchowości (np. pył drzewny i pochodzenia drzewnego, papierowy, z pianki poliuretanowej, itd.).

Oferowane przez nas automatycznie przesuwne zasuwy typu ZASP, są urządzeniami napędzanymi za pomocą siłowników pneumatycznych, do których przyłączone jest sprężone powietrze i służą do szczelnego oraz szybkiego zamykania – odcinania przepływu powietrza wewnątrz rurociągu, na którym zasuwy są zainstalowane.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania oferty.