Zawory celkowe FZC – system ochronny ATEX

Produkowane przez nas celkowe zawory obrotowe typu FZC STD spełniają zasadnicze wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej w zgodzie z dyrektywą 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 i jednocześnie pełnią funkcję systemu izolującego wybuch i są urządzeniem certyfikowanym przez organ notyfikowany (1453, GIG, Mikołów, Polska).

Pobierz broszurę