KLAPA ZWROTNA typu VALP

Klapa jest instalowana w taki sposób, że normalny przepływ procesowy powietrza odbywa się przez klapę w sposób standardowy i utrzymuje go w stanie otwartym. Klapa zamyka się na skutek wystąpienia wybuchu pyłu w komorze skutkującego powstaniem fali ciśnienia propagującej wzdłuż przyłączonego rurociągu. Klapa pozostaje zamknięta wystarczająco długo, aby zapobiec przeniesieniu się skutków wybuchu do strefy chronionej – płomienia oraz fali ciśnienia podczas wybuchu. Stosowanie klapy zwrotnej jest regulowane przez dyrektywę europejską (ATEX), a warunki jakie musi spełniać zawór szczegółowo definiuje norma PN-EN 16447:2014.