Bezpieczne odciążanie wybuchu z wykorzystaniem deflektorów

Udostępnij

Deflektory kierunkowe to urządzenia należące do grupy systemów ochronnych ATEX, które umożliwiają niwelowanie skutków wybuchu. Wyjaśniamy, po co instaluje się systemy ochronne i jak działają deflektory.

Do czego służą systemy ochronne ATEX?

Zadaniem systemów ochronnych ATEX jest zahamowanie wybuchu bądź zmniejszanie zasięgu płomienia i ciśnienia wybuchu.

Dyrektywy „ATEX” regulują kwestie związane z wprowadzaniem do obiegu komponentów, systemów oraz urządzeń ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferze wybuchowej.  W naszej ofercie znajdują się takie systemy ochronne ATEX, jak: panele odciążające wybuch (membrany), urządzenia bezpłomieniowego odciążania wybuchu, zawory klapowe i śluzy obrotowe izolujące wybuch. Oferujemy też rozdzielacze oraz deflektory kierunkowe do odciążania wybuchu.

Jak działa deflektor?

Żeby zmniejszyć do minimum stopień zagrożenia dla ludzi i maszyn w trakcie eksplozji, oprócz paneli odciążających warto zainstalować deflektor kierunkowy. Podczas wybuchu panel odciążający (membrana) otwiera się całkowicie i uwalnia zarówno płomień, jak i ciśnienie eksplozji. Bez zamontowanych deflektorów cała siła wybuchu zostanie ukierunkowana w poziomie, stwarzając tym samym zagrożenie niekontrolowanego rozprzestrzenienia się pożaru i dodatkowych wybuchów na sąsiadujące budynki czy urządzenia. Dlatego wymagane jest wyznaczenie odpowiednio dużej strefy bezpieczeństwa, do której ani personel, ani pojazdy nie mogą mieć wstępu. Niestety w praktyce często brakuje tej przestrzeni.

Tymczasem deflektor ogranicza skalę wybuchu do możliwie jak najmniejszego obszaru, z dala od ludzi i instalacji. Zastosowanie deflektorów ukierunkowuje wybuch ku górze i jednocześnie nie wymaga wyznaczania tak dużej powierzchniowo strefy bezpiecznej. Stosując deflektory nie tylko więc chronimy ludzi oraz mienie, ale też zaoszczędzamy mnóstwo przestrzeni.

Gdzie i jak montuje się deflektory kierunkowe?

Znajdujące się w naszej ofercie deflektory VigiSpace można instalować na odpylaczach i silosach. Dystrybuowany przez nas deflektor kierunkowy powinien być stosowany wraz z membranami Vigilex VL lub VD o ciśnieniu rozrywającym ≤100 mbar.