VIGISPACE.PL

Podczas wystąpienia wybuchu, w celu ochrony personelu, sąsiadujących budynków i sprzętu należy ukierunkować ciśnienie i płomień wybuchu ku górze, w bezpieczne miejsce. Dlatego polecamy stosowanie deflektorów kierunkowych VIGISPACE.

Filtrowent International jest autoryzowanym dystrybutorem produktów marki STIF

ZASTOSOWANIE

Podczas wystąpienia wybuchu wewnątrz urządzenia, panel dekompresyjny (membrana) otwiera się całkowicie i uwalnia nadmiar ciśnienia wybuchu oraz płomień do otoczenia. Takie zdarzenie może dodatkowo spowodować rozprzestrzenienie się wybuchu lub pożaru na sąsiadujące budynki, instalacje czy pojazdy, a przede wszystkim może powodować śmiertelne zagrożenie dla ludzi.

W celu uniknięcia lub obniżenia ryzyka wystąpienia dodatkowych negatywnych skutków wybuchu, zalecamy stosowanie deflektorów kierunkowych VigiSpace. Deflektory kierują wybuch ku górze redukując wymaganą i wyłączoną z użytkowania powierzchnię strefy bezpieczeństwa do minimum. To pozwala wykorzystać tą istniejącą przestrzeń do innych celów. Dzięki deflektorom kierującym wybuch ku górze, zabezpieczeni są pracownicy, sąsiadujące z instalacją budynki, maszyny czy pojazdy. Zyskujemy użyteczną przestrzeń, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę przed skutkami wybuchu.

Deflektor kierunkowy VigiSpace może być używany wyłącznie z panelami Vigilex VL lub VD o ciśnieniu rozrywającym ≤100 mbar.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

140 x 470

270 x 458

300 x 500

305 x 610

350 x 650

457 x 890

490 x 590

586 x 920

610 x 610

610 x 1118

620 x 820

645 x 1130

915 x 1118

920 x 920

1020 x 1020

1130 x 1130

PODSTAWOWE DANE

  • Korpus: stal malowana.
  • Kst,max ≤ 200.bar/s,
  • Pmax: 10 bar,
  • Pred urządzenia chronionego: ≤ 0,7bar,
  • Kąt odciążenia: 35° w górę,
  • Pstat: ≤ 0,1 bar,
  • Średnica hydrauliczna: Dh ≤ 1,2 m,
  • Efektywność: 60%,
  • Strefa bezpieczeństwa od frontu: 2 m.

OPCJE

  • Korpus: stal nierdzewna 304L.
deflektory przeciwwybuchowe vigispace filtrowent, polski autoryzowany dystrybutor firmy stif
Certyfikowane deflektory eksplozyjne zamontowane na obudowie odpylacza filtracyjnego