Czym są systemy ochronne ATEX?

Udostępnij

Systemy ochronne ATEX są przeznaczone do użytku w strefach potencjalnie wybuchowych. Jakie jest ich zadanie w systemach odpylających? Które urządzenia zaliczamy do grona systemów ATEX i na jakie grupy je dzielimy? Jaki akt prawny reguluje ich używanie?

Do czego służą systemy ochronne ATEX i na jakie grupy je dzielimy?

Systemy ochronne ATEX to sprzęt inny niż komponenty urządzeń, który umożliwia natychmiastowe powstrzymanie wybuchu lub ograniczenie zasięgu płomienia oraz ciśnienia wybuchu. Systemy te dzielimy na dwie grupy. Pierwsza obejmuje wszelkie urządzenia znajdujące zastosowanie w podziemnych wyrobiskach bądź instalacjach kopalń umiejscowionych na powierzchni, zagrożonych występowaniem pyłu palnego i gazu kopalnianego. Natomiast drugą grupę stanowią urządzenia przeznaczone do użytkowania w innych przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej.

Systemy ochronne ATEX w odpylaczach

Zapisy znajdujące się w normie EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem”  wskazują, że aby ograniczyć skutki wybuchów mogących zaistnieć w filtrach, odpylaczach, silosach oraz w wielu innych zamkniętych zbiornikach magazynujących o ładowności >1 m3, należy je wyposażyć w odpowiednie urządzenia i systemy ochronne.

Dostępne w naszej ofercie systemy ochronne ATEX to: zawory klapowe izolujące wybuch, śluzy obrotowe izolujące wybuch, urządzenia do bezpłomieniowego odciążenia wybuchu, rozdzielacze odciążające wybuch oraz deflektory. Systemem ochronnym ATEX są też panele dekompresyjne (odciążające wybuch), których szeroką gamę znajdą Państwo w naszej ofercie.

Który akt prawny odnosi się do przeciwwybuchowych systemów ochronnych?

Stosowanie przeciwwybuchowych systemów ochronnych ATEX jest regulowane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Nazywana dyrektywą ATEX 114 ujednolica krajowe prawo w państwach członkowskich, dotyczące systemów ochronnych i urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej.