Dotacja ZUS na EKO-FILTR, nawet 500.000 PLN

Udostępnij

W zakresie programu dotacji z ZUS znajduje się wiele inwestycji poprawiających bezpieczeństwo. Jedną z nich jest urządzenie odpylające. 500.000 złotych to suma jaką można uzyskać dla odpylacza EKO-FILTR marki Filtrowent.

Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z kilkuletnim doświadczaniem. Filtrowent wychodzi z pomocną dłonią swoim klientom oferując im pełne zaangażowanie w uzyskaniu pozytywnego rezultatu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu Filtrowent, podpartej również współpracą ze specjalistami, zrealizował z sukcesem niejednokrotnie planowaną wcześniej inwestycję.

CEL KONKURSU ZUS

Celem konkursu ZUS ogłaszanego w ramach Programu prewencji wypadkowej jest dofinansowanie Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

PODSTAWOWE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Podmiot, który:

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Zapraszamy do współpracy