Jak dbać o czystość odpylaczy workowych?

Udostępnij

Produkowane przez nas odpylacze ODP i JET, nazywane workowymi, to bardzo wydajne urządzenia do oczyszczania powietrza z pyłów w zakładach przemysłowych. Aby jednak pracowały w pełni sprawnie, muszą być oczyszczane. Wyjaśniamy, w jaki sposób dbać o czystość odpylaczy workowych.

Dlaczego czyszczenie odpylaczy z workami filtracyjnymi jest tak ważne?

Odpylacze ODP i JET z serii EKO-FILTR to urządzenia wszechstronne, ponieważ mogą być używane w wielu zakładach przemysłowych. Są to odpylacze, które znajdą zastosowanie niemal w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym wytwarza się dużą ilość pyłów i innych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Należą do grupy odpylaczy workowych, ponieważ są wyposażone w worki filtracyjne.

Modułowa konstrukcja odpylaczy ODP i JET umożliwia rozbudowę całej instalacji, żeby uzyskać jeszcze większą wydajność odpylania. Skoro odpylacze ODP i JET pełnią tak ważną funkcję w procesach odpylania przemysłowego, należy zadbać o ich prawidłowe funkcjonowanie i czystość. Nie byłoby to możliwe bez skutecznego systemu regeneracyjnego, który znacznie wydłuża życie odpylacza.

Jakie są rodzaje systemów regeneracyjnych dla odpylaczy z workami filtracyjnymi?

Na rynku dostępne są dwa sposoby czyszczenia worków filtracyjnych. Pierwszym, zdecydowanie tańszym, jest system regeneracyjny polegający na przedmuchiwaniu worków przy użyciu wentylatorów. Taki system jest stosowany w naszych odpylaczach do odpadów ODP. Czyszczenie tym sposobem nie wymaga zatrzymania pracy odpylacza, gdyż wentylatory załączane są kaskadowo, jeden po drugim. Podstawową jego zaletą jest zdecydowanie niższe zużycie energii, co ma w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie.

Drugi istniejący sposób czyszczenia worków filtracyjnych to czyszczenie za pomocą strzałów sprężonego powietrza. Ta metoda także nie wiąże się z potrzebą przerwania pracy odpylacza. Należy jednak pamiętać, że system czyszczenia sprężonym powietrzem jest drogi w eksploatacji ze względu na wysokie zużycie energii.

Czyszczenie worków filtracyjnych. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

W obu przypadkach regularne czyszczenia worków filtracyjnych ma istotny wpływ na efektywność odpylania i pracy całego systemu. Dlatego należy dbać o prawidłowe czyszczenie oraz dokonywać okresowych przeglądów worków filtracyjnych.

Powinno się też obserwować ich stan, by móc odpowiednio szybko zareagować. Oba systemy wymagają także tzw. czyszczenia końcowego, na przykład po zakończeniu pracy danego dnia czy po zmianie. Wówczas czyszczenie worków odbywa się przy wyłączonym odpylaczu.